Obnovené zřízení zemské

10. 5. 2012 7:43
Rubrika: události

je zemský ústavní zákon Ferdinanda II. Habsburského, vydaný bez souhlasu zemského sněmu pro Čechy 10. 5. 1627 a o rok později (10. 5. 1628) pro Moravu.


Zemská zřízení, jsou zákoníky jednotlivých zemí českého feudálního státu ze 16. -17.století, jež nahrazovaly zvykové právo obecně závaznou kodifikací. Zemská zřízení vznikala svodem nejdůležitějších normativních ustanovení (sněmovních usnesení, rozhodnutí zemského soudu, královksých privilegií, landfrídů a jiných smluv) a často se opírala o starší právní tradici zakotvenou v právních knihách. Neshrnovala veškeré právo platné v zemi, ale jen ty jeho složky, kterým feudální zákonodárci přikládali největší váhu; zvláště to byla státoprávní ustanovení, stavovská privilegia a zákony, jimiž se řídil zemský soud; v různé míře zemská zřízení podchycovala další procesní zásady, právo veřejné a soukromé, civilní a trestní. (O zemských zřízeních z Ottova naučného slovníku např. zde )

Obnovené zřízení zemské vyhlašovalo:

- Vládu absolutismu místo rozhodování stavů.
- Dědičnost českého trůnu v habsburském rodě. 
- Povolovalo v zemi jedině katolictví. 
- Duchovní stav dostal na zemském sněmu první místo, teprve po něm byl stav panský, rytířský a nakonec královská města (dostala pouze jeden hlas).
- Němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. (fakticky byla nadřazena, o čemž svědčí například i to, že Obnovené zřízení zemské bylo vydáno oficiálně v němčině).
- Stavům bylo ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání daní.
- Zemské úředníky mohl jmenovat pouze panovník (a jemu byli odpovědní)
- Ústní řízení bylo nahrazeno písemným. 

Obnovené zřízení zemské obsahovalo ustanovení státního, soukromého a trestního práva, předpisy týkající se soudního a deskového řádu, připojena byla Svatováclavská smlouva z roku 1517 a Narovnání o hory a kovy z roku 1575.
V roce 1640 (1650 na Moravě) zemské zřízení doplněno
Královskými deklaratoriemi a novelami, sbírkou královských rezolucí, vysvětlení a nových ustanovení. Obnovené zřízení zemské právně utvrzovalo podřízení českých zemí habsburskémuabsolutismu.
Toto zemské zřízení bylo v platnosti až do roku 1848.

I dnes j
e to jeden z důležitých pramenů českého státního práva.

Na obnovené zřízení zemské (
Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské Dědjčného Králowstwj Cžeského / Cýsaře Ržijmského, Uherského a Cžeského, etč. Krále, etč. Geho Milosti Ferdynanda Druhého, etč.) se můžete podívat online zde.

Zdroj:
http://leccos.com/index.php/clanky/obnovene-zrizeni-zemske
http://encyklopedie.vseved.cz/zemsk%C3%A1+z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9

Zobrazeno 13012×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka