Varšavská smlouva

14. 5. 2012 0:00
Rubrika: události | Štítky: totalita

14.5.1955 podepsalo ve Varšavě 8 států socialistického bloku smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.


Její text najdete také zde. Formálně to byla to reakce na vstup Spolkové republiky Německo do NATO.
Zakládající státy: 
Albánie, 
Bulharsko, 
Československo, 
Maďarsko, 
Německá demokratická republika (NDR), 
Polsko, 
Rumunsko, 
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR).

Smlouva byla uzavřena na dvacet let s automatickým prodloužením o deset let pro státy, které ji rok před uplynutím nevypoví. Smlouva oficiálně zajišťovala vzájemnou pomoc, dojde-li v Evropě k útoku na členský stát. Ve skutečnosti byla mocenskopolitickým nástrojem SSSR.

Po útoku vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 na Československo byla aplikována tzv. Brežněvova doktrína, pomocí níž byla dokazována oprávněnost invaze v zájmu ochrany socialismu. Tato znamenala faktické omezení suverenity pod taktovlou vedení Kremlu. Hlavními veliteli Varšavské smlouvy byli maršálové SSSR. Nejvyšším politickým orgánem Varšavské smlouvy byl oficiálně Politický poradní výbor složený z nejvyšších stranických a státních představitelů členských zemí. V praxi však direktivy Spojenému velení a štábu Spojených ozbrojených sil přicházely z Moskvy. Zástupci ozbrojených sil ostatních států byli pouze styčnými důstojníky, přinášejícími instrukce sovětského velení. Otázky strategie a taktiky v obecné rovině neřešilo velení a štáb Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy, nýbrž generální štáb sovětských ozbrojených sil.

Dne 1. 7.1991 v Praze byl tento vojenský pakt v důsledku pádu komunistických režimů v členských zemích zrušen.
Zde si můžete přečíst vládní návrh o ukončení platnosti Varšavské smlouvy předložený Federálnímu shromáždění ČSFR k ratifikaci.

Zdroj: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vsml.php 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_smlouva 

Zobrazeno 2755×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka