sv. Marie Magdalská

22. 7. 2012 10:50
Rubrika: svatí

Dnes si připomínáme památku svaté Marie Magdalény.


Pocházela z Magdaly na západním břehu Tiberiadského jezera. V evangeliu je uváděna jako první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a jeho učedníky (Lk 8,2-3). Spolu s Pannou Marií, apoštolem Janem a dalšími ženami stála pod Ježíšovým křížem (Jan 19,25; srov.Mt 27,56 a Mk 15,40) a byla při jeho pohřbu (Mt 27,61; Mk 15,47).

V neděli pak časně ráno byla mezi ženami, které přišly k prázdnému hrobu (Mk 16,1; Lk 24,10), setkala se se vzkříšeným Ježíšem a měla zprávu o tom oznámit jeho učedníkům (Jan 20,1-18; srov.Mk 16,9). Od doby svatého Řehoře Velikého ztotožňovala západní liturgie Marii Magdalénu s dalšími dvěma ženami: s Marií, sestrou Lazara a Marty (Lk 10,38-41; Jan 11,1 a násl.12,1 a násl.; srov.Mk 14,3-9 a Mt 26,6-13) a s nejmenovanou hříšnicí u stolu v domě farizea (Lk 7,36-50); východní liturgie však tyto tři ženy důsledně odlišuje.

Jisté je, že v Magdaleně získal Ježíš oddanou a nesobecky věrnou průvodkyni. Od prvního setkání jej doprovázela na každém kroku.

Těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům, doprovázela Krista na Křížové cestě. Byla přítomná jeho smrti a stála pod křížem, když už všichni odešli.

Památka svaté Marie Magdalény se v západní církvi slaví od 12.století.

Modlitba
Svatá Marie Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou, pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce. 
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska. Amen

Zdroj: poznámka z breviáře
http://lenny.signaly.cz/0902/-17

/Kikina/

Zobrazeno 1780×

Komentáře

Salinka

Maří Magdalena je pro mě světlo naděje. Když jsem měla hrozná období, díky Maří Magdaleny vím, že ta období jsou za mnou a mám stejnou šanci na spasení, jako ti, co celý život nepoznali, co je to například milování, mužské obětí, nevěra, stopování, modeling, ...díky za tu poslední modlitbu, kopíruji.

Ferenc

@Salinka: Jsem rád, že se Ti líbí ta modlitba

marionette

Ta modlitba je opravdu krásná, i mě velice zasáhla... připojuji se k díku :)

Krasnazena

Mám Máři Magdalénu moc ráda pro její pravdivost, vášnivost a schopnost milovat.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka