sv. Roch

16. 8. 2012 0:00
Rubrika: svatí

Sice nepatří ke klasickým 14 pomocníkům v nouzi, ale v mnoha oblastech se k nim počítá,


protože byl před staletími jedním z nejoblíbenějších ochránců proti moru. Ačkoli bezpečné údaje o životě sv. Rocha chybějí a ačkoli neměl nikdy v církvi úřad, patří dodnes k nejoblíbenějším a velmi ctěným postavám církve.

Narodil se kolem roku 1295 v Montpellier (jižní Francie).
Poté, co brzy ztratil otce i matku, kteří byli velmi zbožní, rozdal veškeré své jmění mezi chudé města a šel světem jako nemajetný poutník. První cesta vedla Rocha do Říma. Cestou projevil mladý muž svůj dar zázračného uzdravování: vyléčil znamením kříže mnohé nemocné morem. Také v Římě tímto způsobem zachránil od smrti  mnoho nemocných. Na zpáteční cestě do vlasti v Piacenze sám onemocněl morem.

O dalších událostech vypravuje legenda: Roch zesláblý a blízký smrti, se položil v chatrči před městem, aby zemřel. Tu se mu náhle zjevil anděl a dodával mu odvahy. Pes přinášel smrtelně nemocnému denně čerstvý chléb. Roch se nakonec uzdravil a mohl pokračovat ve své cestě domů.V jeho domovském Montpellier ho však už nikdo nepoznal; považovali ho za špiona a uvrhli do žaláře. Pokorný, jaký vždy byl, snášel Roch všecko utrpení, které mu bylo způsobeno, a zamlčel svůj pravý původ. Po pěti letech jej vysvobodila z trýznivého vězení smrt, 16. srpna 1327. Legenda vypravuje, že Rocha poznali na smrtelné posteli podle mateřského znamení.

Rochova úcta se rozšířila hlavně v 15 století, když se jeho ostatky dostaly do Benátek. Především podél benátských obchodních cest a morových epidemií dosáhl Roch velké úcty.


Jacopo Tintoretto - Svatý Roch v nemocnici

Ve francouzsko-španělské pohraniční oblasti se částečně pěstuje dodnes zvyk dávat na domy písmena VSR: „Vive Saint Roche" (ať žije svatý Roch).

Rochovy poutě: Konají se na mnoha místech v Evroppě, nejslavnější v Německu na Rochově hoře v Bingen (z r. 1666) R. 1754 zde bylo založeno Rochovo bratrstvo. R. 1795 byla kaple sv. Rocha zničena francouzskými vojsky, chrám byl obnoven r. 1814 po epidemii tyfu. Při posvěcení této kaple byl i J.W. Goethe, který popsal slavnost ve zprávě „Z cesty k Rýnu, Mohanu a Neckaru v r. 1814 a 1815".

Sv. Rocha poznáte na obrazech podle atributů vousatý poutník s kloboukem, u sebe mívá hůl, brašnu, láhev.krabici, meč nebo psa. Na mnohýczh obrazech kazuje Roch morový vřed na své noze.


Pellegrini Girolamo, Benátky

Sv. Roch je vzýván jako patron zajatců, nemocných a nemocnic, lékařů, lékárníků, chirurgů, sedláků, obchodníků s uměleckými předměty, zahradníků, kartáčníků, truhlářů a dlaždičů; a také jako přímluvce proti moru, proti nákazám, proti choleře, vzteklině, chorobám nohou a kolenou, proti neštěstí.

Zdroj: Rok se svatými, vydalo KNA, Praha 2002

/ViZ/

 

Zobrazeno 2114×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka