Sv. Terezie Benedikta od Kříže

9. 8. 2012 0:00
Rubrika: svatí

 

Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista. (Gal 6,14)


Vydejme se proti proudu času, vraťme se o více než dvanáct desetiletí. Jsme na samém konci devatenáctého století. Církev má za sebou mnohé zkušenosti, zrání i zápasy o svou vlastní existenci a tvář. Čekají ji další těžké zkoušky, blíží se století krvavých válek a totalitních režimů – jakýchsi „náboženství bez Boha“. Roku 1891 vydává papež Lev XIII. první sociální encykliku – Rerum novarum.

Na mapě Německa vidíme město Breslau. Je to stará slezská Vratislav, dnešní polská Wrócław. Zmiňovaného roku 1891 se zde židovským manželům Steinovým narodí dcera Edita.

Edita je vychována ve víře svých otců, avšak zříká se vyznání a věnuje se studiu filosofie. Na univerzitách v Göttingen a ve Freiburgu není jejím učitelem a spolupracovníkem nikdo menší než samotný zakladatel fenomenologie – Edmund Husserl. Vlivem filosofického studia a četby životopisu sv. Terezie z Avily se stává křesťankou a 1. ledna 1922 přijímá křest.

Edita Steinová se nezříká filosofických studií ani jako křesťanka, ba ani jako řeholnice. Roku 1934 vstupuje do kláštera bosých karmelitek jako sestra Terezie Benedikta od Kříže. Stále se věnuje vědě, pokouší se spojit fenomenologii s filosofií sv. Tomáše Akvinského.

Sestra Terezie Benedikta je křesťanka, ale nepřestává být dcerou svého národa. Nad Německem se stahují těžká mračna nacismu, Židé se pro zákon stávají podřadnou rasou – a to platí i pro Editu Steinovou. Proto spolu se svou sestrou Růženou, která také přijala křest a stala se karmelitkou, odchází do kláštera v nizozemském Echtu.

Nizozemí je však krátce po vypuknutí války dobyto Německem. Ostrý protest nizozemských biskupů proti perzekucím Židů vyvolal zostřené pronásledování a spolu s dalšími Židy byly zajaty i Edita a Růžena Steinovy. Ještě před svým zatčením pracovala Edita na knize Věda kříže, která vyšla i v češtině.

Sestra Terezie Benedikta byla odvlečena do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Do poslední chvíle zůstávala věrná Kristu – jak dosvědčují její slova: „Cokoli přijde, jsem na všechno připravena. Ježíš je i zde uprostřed nás.“ Svatá Terezie Benedikta od Kříže, světice naší doby a pro naši dobu, zemřela spolu se svou sestrou a dalšími oběťmi v plynové komoře 9. srpna 1942; dnešního dne je tomu 70 let.

11. října roku 1998 ji papež Jan Pavel II. svatořečil. Ve své promluvě vyslovil přání: „Ať je tato nová světice pro nás vzorem v našem závazku ke službě svobodě, v našem hledání pravdy. Ať její svědectví stále podepírá mosty vzájemného porozumění mezi židy a křesťany.“ A citoval její vlastní slova: „Nepřijímejte nic jako pravdu, postrádá-li to lásku. A nepřijímejte nic jako lásku, postrádá-li to pravdu. Jedno bez druhého je ničivou lží.“

Ať na to nikdy nezapomeneme, za to, svatá Terezie Benedikto od Kříže, dcero vyvoleného národa a dcero Karmelu, oroduj; oroduj za nás!

text vznikl jako scénář pro pořad z cyklu Euromagazín; odvysílalo Radio Proglas 6. července 2006

Zobrazeno 2684×

Komentáře

Andrea Hýblová (Neposeda)

Má křestní patronka. Našla si mě sama (spadla na mě z poličky-tedy zástupně skrze knihu).

mikeila

To je pěkné! Mě si taky našla - v Osvětimi.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka