Ad honorem Sanctae Trinitatis

6. 10. 2012 0:00
Rubrika: události

6. října 2002 Papež Jan Pavel II. kanonizoval Josemaríu Escrivu de Balaguera, španělského kněze, zakladatele Opus Dei.


 

Zakladatel Opus Dei připomněl, že všeobecnost povolání k plnému spojení s Kristem zahrnuje také to, že se jakákoli lidská aktivita stává místem setkání s Bohem... Byl skutečným mistrem křesťanského života a dosáhl k vrcholům kontemplace díky vytrvalé modlitbě, neustálému umrtvování a každodennímu úsilí pracovat v poslušnosti k hnutím Ducha Svatého a sloužit Církvi tak, jak ona chce, aby jí bylo slouženo.“ (17. května 1992)
Poutníci (bylo jich na 300 000) zaplnili také celou Via Conciliazione, až po Andělský Hrad a přilehlé ulice. Na slavnosti byly přítomné dvě oficiální vládní delegace, italská a španělská, dvanáct delegací dalších států, diplomaté, političní představitelé různých stran. Přirozeně, mezi účastníky bylo mnoho kněží Opus Dei, která je „osobní prelaturou“. To znamená, že její člěnové žijí v diecézích v různých částech světa, podílejí se na diecézní pastoraci, a žijí svoji vlastní spiritualitu, která spočívá na povolání všech pokřtěných ke svatosti v uskutečňování vlastní práce ve všedním životě.
Život svatosti, ... živený modlitbou a také s jistou dávkou humoru.


Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatum Iosephmariam Escrivá de Balaguer Sanctum esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.“

„Ke cti Nejsvětější Trojice, k povzbuzení katolické víry a růstu křesťanského života...“
Po formuli svatořečení následoval dlouhý potlesk účastníků, doprovázený zpěvem sboru, který měl 1.300 hlasů, složeného ze zpěváků různých národností.

Poté byla Svatému otci darována relikvie nového světce, uložená v relikviáři ve formě kříže.
Po mši svaté před modlitbou Anděl Páně Svatý otec pozdravil přítomné poutníky těmito slovy:
„Láska k Panně Marii je trvalou charakteristikou života svatého Josemaría Escrivy, a významný prvek jeho dědictví, které zanechal svým duchovním synům a dcerám. Prosme pokornou služebnici Pána, aby nám všem, na přímluvu svatého Josemaríi, dala milost ji poslušně následovat v její vytrvalé cestě evangelní dokonalosti.“
N
a závěr Jan Pavel II. všem udělil své apoštolské požehnání.

Krátký pohled na život:
Josemaría se narodil 9. ledna 1902 v Barbastru. Měl pět sourozenců: starší Carmen a Santiaga a tři mladší sestry, které zemřely v mladém věku. Jeho rodiče, Jose a Dolores, dali svým dětem hlubokou křesťanskou výchovu.Jako dospívající chlapec v Logroñu, kam se rodina v roce 1915 přestěhovala, Josemaría poprvé zaslechl své povolání, kterému v té době ještě nerouzměl. Začal se připravovat na kněžství nejprve v Logroñu a posléze v Zaragoze.
V roce 1924 mu zemřel otec a Josemaría se stal hlavou rodiny.
2. října 1928 uviděl hlubší smysl svého povolání: založit Dílo Boží (Opus Deí), cestu posvěcování v každodenní práci a plnění běžných křesťanských povinností.
Zemřel v Římě 26. června 1975.
Celý životopis najdete zde nebo zde.

Naučte se modlitbu duchovního svatého přijímání, kterou se malý Josemaría Escriva modlil předtím než mohl k sv. přijímání:
"Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě přijala tvoje svatá Matka, v duchu a s vroucností svatých."
A předsevzetí:
S Ježíšem pak budu usilovat o křesťanské ctnosti, které vedou k dokonalosti v lásce.

Zdroj:
http://www.opusdei.cz/art.php?p=4916
http://www.josemariaescriva.info/
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=310
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1_de_Balaguer
http://www.romana.org/art/35_11.1_1

Zobrazeno 1479×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka