Blahoslavená Marie Restituta

29. 10. 2012 0:00
Rubrika: svatí

„Mohu milému Bohu stále jen děkovat za mnohé nezasloužené milosti, kterých se mi od něho dostává.


Dobře vím, že velký podíl na nich máte vy svou přímluvnou modlitbou.“ (bl. Marie Restituta – z dopisu z vězení)


Právě dnes je tomu sedmdesát let, co byla ve Vídni po osmiměsíčním věznění odsouzena k smrti františkánka Marie Restituta, občanským jménem Helena Kafková, brněnská rodačka. Toto datum bylo také zvoleno za den její oslavy v církvi.

Helena Kafková spatřila světlo světa v dnešní Dukelské ulici v čísle 27 v brněnských Husovicích 1. května 1894 a 13. května téhož roku byla pokřtěna ve farním kostele v Brně-Zábrdovicích. V Brně se však dlouho neohřála, jelikož již po dvou letech se celá rodina odstěhovala do Vídně.

S tímto městem byl od té doby spjat celý její život. Zde vystudovala obchodní školu, zde krátce pracovala jako služebná a později jako pomocná zdravotní, zde se setkala s řeholní rodinou kongregace III. řádu františkánek od křesťanské lásky a zde také v této kongregaci přijala řeholní jméno Marie Restituta – stalo se tak 23. října 1915.

Coby františkánka pracovala nadále v nemocnici ve vídeňském Lainzu. Máme-li představu o řeholní sestře jako o éterické, takřka nadpozemské bytosti, kterou lehčí vánek odnese a drsnější přístup uvede do mdlob, vyvedla by nás sestra Marie Restituta rázně z omylu. Ne nadarmo ji v nemocnici „překřtili“ na Resolutu. Dovedla totiž klást odpor i nadřízeným lékařům, když se nechovali k pacientům, zvláště těm chudším, jak náleží.

Jednomu z lékařů byla obzvláště trnem v oku. Dotyčný byl totiž aktivním stoupencem nacismu, stal se dokonce členem SS. Jemu a podobným navzdory odmítla odstranit z nemocnice Kristův kříž, který si odmítla plést s tím hákovým. Jak uvedl později její zpovědník, „neohroženě se zastávala víry a práva. Se svým přesvědčením se nikde netajila. Podlézání a i chytrou diplomacii nenáviděla.“

Odplata na sebe nenechala dlouho čekat. Zmiňovaný lékař našel v odpadkovém koši průklep básně vyjadřující odpor vůči německému záboru – anšlusu – Rakouska, a šíření podobných textů byl tenkrát hrdelní zločin. Sestra Marie Restituta byla zatčena 18. února 1942 přímo na operačním sále – symbolicky na Popeleční středu.

Vězení snášela velice odhodlaně a neztrácela pevnou víru v Krista a lásku k bližním. To dosvědčuje jak v úvodu citovaný dopis spolusestrám, tak svědectví spoluvězenkyně, účastnice komunistického odboje: „Nějak vyzařovala; co řekla, tomu jsme věřily; její čestnost, otevřenost, její odvaha a slova útěchy byly zcela nepopsatelně velkolepé. Byla obdivuhodný chlapík!“ Snad právě proto mohl vězeňský kaplan zapsat do úmrtní knihy poznámku: „Svým příkladným chováním v cele smrti přivedla několik spoluvězeňkyň do katolické církve.“ Od něj se také dochovala její poslední slova před smrtí: „Jdu k slavnosti: Pro Krista jsem žila, pro Krista umírám!“

O pozemský život připravila sestru Marii Restitutu gilotina 30. března 1943 v 18.21. Týž okamžik jí však otevřel cestu k životu věčnému, jak potvrdil i bl. Jan Pavel II., který Helenu Kafkovou alias Marii Restitutu ve Vídni dne 21. června 1998 beatifikoval.

Bože, tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu,
aby až do smrti bojovala za víru a lidskou důstojnost.
Na její přímluvu dej,
abychom i my nacházeli svou chloubu v kříži našeho Pána
a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

zdroje:
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=159
http://www.biskupstvi.cz/2003-06-19-v-brne-si-pripomneli-vyroci-blahoreceni-sestry-marie-restituty
http://www.biskupstvi.cz/2012-09-12-70-vyroci-utrpeni-blahoslavene-marie-restituty
http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=232
http://www.sfr.cz/stranky/poutnik_detail.aspx?id=1586

 

Zobrazeno 1288×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka