Blahoslavený Jan Pavel II.

22. 10. 2012 8:39
Rubrika: svatí

Na základě proseb našeho bratra, kardinála Agostina Valliniho, našeho vikáře pro římskou diecézi, i mnoha dalších bratří v biskupské službě a přemnoha křesťanů po poradě s Kongregací pro svatořečení ze své apoštolské autority umožňujeme, aby byl ctihodný Boží služebník Jan Pavel II., papež, byl nadále vzýván jako blahoslavený a jeho svátek aby se mohl každoročně slavit dne 22. října na místech a způsobem, jak stanoví právo. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.


http://www.karol-wojtyla.org/En/Home%20Page.aspx

Těmito slovy prohlásil Benedikt XVI. dne 1. května 2011 svého předchůdce za blahoslaveného. Stalo se tak na 2. neděli velikonoční, v den zasvěcený Božímu milosrdenství, šest let a jeden měsíc poté, co Jan Pavel II. odešel do Otcova domu – po 26 letech, 5 měsících a 17 dnech svého pontifikátu.

Jan Pavel II. byl jednou z nejvýraznějších osobností 20. a počátku 21. století. Během svého pontifikátu urazil na cestách 1 247 613 kilometrů a navštívil 129 zemí, udělil 1160 generálních audiencí, jichž se zúčastnilo 17 milionů lidí, při více než tisícovce audiencí jednal s 1590 hlavami států, vydal čtrnáct encyklik, 45 apoštolských dopisů, 14 apoštolských exhortací a jedenáct apoštolských konstitucí, čtyři knihy, prohlásil za blahoslavené 1338 lidí, za svaté pak 468 lidí, od svého zvolení v roce 1978 pokřtil 1501 lidí, z toho 814 dospělých.

Tato suchá čísla však nemohou vystihnout, kým Jan Pavel II. byl pro katolické křesťany. Novináři, publicisté, sociologové a mnozí další odborníci si častokrát kladli otázku, čím přitahuje papež statisíce lidí z nejrůznějších věkových i sociálních skupin, bez ohledu na národnost, barvu pleti, zaměstnání či společenské postavení. Jistě, byla zde autorita jeho úřadu a jeho – můžeme-li to tak napsat – přirozený šarm. Jan Pavel II. byl hlavou katolické církve a státu Vatikán. To však zdaleka není vše.

Pro katolické křesťany celého světa byl Jan Pavel II. především otcem. Všichni, kdo měli možnost se s ním setkat při nejrůznějších příležitostech, mohli dosvědčit, že měl ke všem lidem – ať to byli státníci nebo anonymní návštěvníci velkých setkání – blízký a láskyplný vztah. Některým lidem možná vadí tradiční oslovení papeže „Svatý otec“. Tento titul však charakterizoval Jana Pavla II. víc než mnohá jiná označení. Jeden luteránský duchovní to vyjádřil slovy: „My někdy katolické církvi vyčítáme, že si váží svatých, že nazývá papeže Svatým otcem. Ale říkám vám, já, luterán, na adresu Jana Pavla II.: jen víc takových otců, jen víc takových svatých.“

Mezi jeho vlastní díla je nutno přičíst, že založil papežskou akademii pro život i akademii pro sociální vědy, zavedl světový den nemocných a rovněž světové dny mládeže. Mladým také patřila jeho poslední (pro poruchy dýchání rekonstruovaná) slova „Vás jsem hledal. Vy jste teď přišli ke mě. A vám děkuji,“ když slyšel modlitby mladých ze svatopetrského náměstí.

Dnes, právě dnes tedy můžeme slavit památku blahoslaveného Jana Pavla II. Dnes se můžeme k Bohu obracet slovy modlitby, v níž zaznívá ozvěna slov tohoto velikého člověka, služebníka služebníků Božích a našeho přímluvce u Božího trůnu:


Bože, bohatý ve svém milosrdenství,
tys povolal blahoslaveného papeže Jana Pavla,
aby vedl tvou církev;
dej, ať vedeni jeho učením s důvěrou otevíráme svá srdce
svátonosné milosti Krista
jediného Vykupitele člověka.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

 

zdroje:
http://www.katolik.cz/papez1.asp
http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=351
http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=355
http://www.karol-wojtyla.org/

Zobrazeno 1432×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka