Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

13. 10. 2012 1:23
Rubrika: události

13. října 1930 uznala církev pravost zjevení Panny Marie ve Fatimě.


Stalo se to přesně 13 let po posledním zjevení, které na Cova da Iria před asi 70 000 lidmi doprovázel tzv. „sluneční zázrak“. Výjevy trvající asi 10 minut viděli nejen přímo nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů.
Lucii, Františkovi a Hyacintě
se Panna Maria zjevila šestkrát, vždy 13. dne v měsíci (první zjevení prožili v 13. května 1917).
V
izionáři a jejich rodiny byli ve velmi obtížném postavení, protože zednářský tisk spustil proti nim pomlouvačnou kampaň, která byla potažmo zaměřena i proti katolické církvi.
„Je to všechno podvod a uvidíte, bude brzy odhalen. 13. října má být zázrak, ale k žádnému nedojde. Uvidíte, přijďte tam.“ Toto psaly všechny listy, katolický tisk nebyl tenkrát povolen, veškerá média v Portugalsku mluvila o podvodu. Tisk prokázal (byť nechtěně) dobrou službu, protože vyzval i nevěřící obyvatele, aby tam šli: „Poznáte, jaké to bude fiasko.“ Vizionáři i jejich rodiče měli strach. Co když k žádnému zázraku nedojde? Potom budeme souzeni pro podvod a vydáme se na posměch nejen celé vesnici, ale i celému Portugalsku. Proto tam šly děti 13. října s velkým napětím. Pršelo intenzivně, ale ze všech stran přijížděly obrovské davy.
K zázraku skutečně došlo, Panna Maria se zjevila a řekla Lucii, ať vyzve všechny, aby si stáhli deštníky. Rozestoupilo se náhle nebe, mraky šly od sebe a všichni uviděli slunce. To se nejprve začalo otáčet kolem své osy a vystřelovalo paprsky různých barev. Potom najednou začalo padat dolů, napřed pomalu, potom prudce, takže lidé se lekli. Všichni to viděli, i ti nevěřící. Bylo tam mnoho obrácení, i ateisté, kteří se celý život rouhali Pánu Bohu, najednou začali volat: „Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se.“
Mysleli si, že přichází konec světa. Poté nastoupil další zázrak, o kterém se příliš nemluví. Ti lidé, kteří tam šli, byli promočení deštěm. Najednou bezprostředně potom, co se slunce vrátilo na oblohu, ucítili, že jejich oděv je úplně suchý, jako by vůbec nepršelo.
Nakonec musel církvi nepřátelský tisk kapitulovat. I ten největší a nejrozšířenější deník „O Século“, který byl naprosto nevybíravý ve štvanicích proti katolíkům, najednou začal psát objektivně, že zde došlo skutečně k nevysvětlitelnému jevu a popsal celý ten sluneční zázrak tak, jak proběhl, protože redaktoři tohoto deníku, kteří tam byli přítomni, viděli totéž, co ostatní.

„Co ve svém celku (ve třech částech) znamená fatimské tajemství? Co nám říká? Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost, ostatně křesťanská víra většinou vůbec nechce a nemůže být návnadou pro naší zvědavost. To, co zůstává, jsme viděli hned na počátku našich úvah o textu tajemství: výzva k modlitbě jako cestě ke spáse duší, a ve stejném smyslu volání – čiňte pokání a obraťte se!
(Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry)

Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

„Co to znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné kontemplací Boha, je silnější než pušky a jakékoliv zbraně. Mariino ´fiat´, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto ´ano´ se Bůh mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává tak navždy. Vidíme a zakoušíme stále, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce a obrátil tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda v konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: ´Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.´(Jan 16,33).“ 
Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.
(Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry)

Zdroj:
http://www.cm-fatima.cz/fatimsky-apostolat/zjeveni-panny-marie-ve-fatime
http://www.cm-fatima.cz/fatimsky-apostolat/zjeveni-panny-marie-ve-fatime/teologicky-komentar-kardinala-ratzingera
http://immaculata.minorite.cz/?m=10&idc=t-301

Trocha bulváru snad neuškodí:

http://www.stream.cz/slavnedny/618301-13-rijen-den-kdy-tisice-lidi-videly-zazrak

 

Zobrazeno 1579×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka