Robert ze Sorbon

9. 10. 2012 0:00
Rubrika: osobnosti

francouzský kněz, teolog a zakladatel pařížské Sorbonny se narodil 9. října 1201.Robert de Sorbon pocházel z venkovské rodiny ze Sorbon, nedaleko Rethel.
Studoval
teologii v Remeši a Paříži.
V roce
1250 se stal doktorem teologie. Od roku 1251 byl kanovníkem katedrály v Cambrai (severní Francie). Jeho zbožnost a píle jej dovedly až na královský dvůr. Jako známý kazatel se stal kaplanem Ludvíka IX. a později jeho zpovědníkem.

Robert de Sorbon sám zažil jaké překážky studia zažívají žáci z chudých rodin. Proto se rozhodl založit společnost duchovních, kteří by poskytovali výuku zdarma šestnácti studentům teologie. K této společnosti se připojili arciděkan z Remeše Guillaume de Bray, královnin kanovník a lékař Robert de Douai, pozdější kardinál Geoffroi de Bar a Guillaume de Chartres, jeden z králových kaplanů.

21. října 1250 královna Blanka Kastilská vydala výnos, jímž věnovala Robertovi de Sorbon dům a přilehlé stáje, aby zde mohl vyučovat chudé žáky. Tato královská dotace je nejstarší písemnou zprávou týkající se Sorbony.
Samotná kolej, která byla založena v roce 1253, byla nazvána po svém zakladateli a postupně se stala nejslavnější kolejí
Pařížské univerzity. Nadace Collége de Sorbonne byla potvrzena králem v roce 1257. V roce 1258 a v roce 1263 Robert získal od krále další dva domy. V roce 1259 papež Alexandr IV. Sorbonnu schválil jako teologickou kolej.

Žáci byli ke studiu na Collége de Sorbonne přijímáni na základě zkoušek. Tím nebyli vyloučeni ze studia studenti z bohatých rodin. Pouze platili koleji částku odpovídající stipendiu, které dostávali chudí studenti. Ke studiu na Sorbonně měli rovněž přístup studenti z jiných evropských zemí.
Robert de Sorbone možnost studia v roce 1271 rozšířil o další kolej pro humanitní vědy a filozofii.V roce 1635 nechal kardinál Richelieu budovy koleje zbořit a na jejich místě vybudoval nové. Dnes zde stojí barokní kaple sv. Uršuly.
Zajímavostí je, že v roce 1355 měla Sorbonna českého rektora, mistra svobodných umění, doktora teologie Vojtěcha Raňkůva z Ježova
(Adalbertus Ranconis de Ericinio).
V roce 1970 byla Sorbonna včleněna do Pařížské univerzity.

Máme latinská díla Roberta de Sorbon psaná v plochém až hrubém stylu, která ukazují na více zbožnosti než erudice. Hlavní jsou: De conscientia, Super confessione, Iter Paradisi.
Svému dílu věnoval v závěti svůj (v té době již nemalý) majetek.
Robert de Sorbon zemřel 15. srpna 1274.

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Sorbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Sorbon
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/554821/Robert-de-Sorbon


 

Zobrazeno 742×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka