Svoboda i víra

1. 10. 2012 7:02
Rubrika: osobnosti

jsou totiž krásné a životodárné věci, když jsou spolu. (Zdeněk Rotrekl)


Zdeněk Rotrekl se narodil 1. 10. 1920 jako syn zahradníka. Záhy částečně osiřel, o rodinu se starala matka. Spolu s ní prožil Rotrekl své dětství v domě s rozlehlou a starobylou zahradou (jež později vejde do jeho básní a próz) na Údolní ulici nedaleko Obilního trhu. Vystudoval reálné a klasické gymnázium v Brně. Maturoval v roce 1940.Během války byl totálně nasazen, po ní studoval na Masarykově univerzitě v Brně filozofii a historii. Nedostudoval. Jako funkcionář Svazu vysokoškolského studentstva a Moravského kola spisovatelů 14. dubna 1949 byl zatčen, a (téměř symbolicky) 17. listopadu 1949 odsouzen na doživotí.
"S tou konopnou šňůrou jsem chodil drahný čas, než k mému překvapení, v rámci tehdejšího humanismu (já tomu říkám český folklor), byl změněný na doživotní žalář."
Prožil 13 let v Leopoldově, Plzni Borech a v uranových dolech v Bytízu.
10. května 1962 byl propuštěn na amnestii s desetiletým podmínečným odkladem a se zcela podlomeným zdravím.Se zdravotní sestrou, která jej v Brně ošetřovala, se oženil a narodil se jim syn.

Vaše matka byla ještě naživu?
Čekala na mě třináct let a nedočkala se. Zemřela v únoru 1962 a já jsem se vrátil v květnu, o tři měsíce později. Matka byla úžasná, skvělá, nádherná, byla to světice a neustále na ni myslím — věnoval jsem jí sbírku básní Hovory s mateřídouškou, které poprvé vyšly v Římě. (...)
Ani na pohřeb vás nepustili?
Bachař mně přinesl telegram o smrti matky a přímo řekl, že podat si raportní lístek se žádostí o účast na pohřbu nemá absolutně žádný smysl. Nebude mi to povoleno. Matka byla jediná bytost, kterou jsem měl...

Živil se jako pomocný dělník - osvětlovač. Promovat mohl až po rehabilitaci v roce 1968, získal také titul PhDr. Byl soudně rehabilitován.
V roce 1970 odchází s pomocí dr. Schildbergera do invalidního důchodu.
Patřil k zakladatelům K231 – sdružení politických vězňů odsouzených podle §231.
Působil v disentu, podílel se na tvorbě samizdatu, publikoval pouze v zahraničí (Řím, Toronto).
K plnohodnotné (a hektické) práci se vrátil až v roce 1990.

Jeho dílo vykazuje značné rozpětí: obsahuje verše barokní obraznosti plné alegorií, náboženské invokace, jazykové experimenty.

NADĚJE
 
V chomáčích svátého listí králičí 
skrýš 
Zatímco venku svítí na práh 
a na vyspravené schodiště se zábradlím 
/jako obvykle žlutým/ 
svítá 
padá déšť 
Tušená stébla mrznou 
Je kluzko 
I lomikámen kráčí zmrzlou nohou 
Déšť 
(Neobvyklé zvyky, 1974s)

Plný přehled jeho gigantického života a díla najdete zde.
Pěkný medailon, pohled na Rotreklův život k jeho 90. narozeninám, vytvořil F. Schildberger.
Určitě si nenechte ujít rozhovor Petra Placáka se Zdeňkem Rotreklem v revui Babylon, z ledna 2007 (str. 1 a 5). 

Zdroj:
http://www.spisovatele.cz/zdenek-rotrekl#cv
http://www.czechlit.cz/autori/rotrekl-zdenek/
http://www.vaseliteratura.cz/medailonky-autoru/46-clanky/1315-zdenek-rotrekl.html

O rané poezii Zdeňka Rotrekla píše Jaroslav Med, že její autor „se představil jako básník výrazně katolické spirituální orientace, usilující postihnout značně expresivním veršem transcendentální rozměr veškerého bytí. Intelektuální ráz Rotreklovy poezie je zdůrazněn určitým aristokratismem, symbolizujícím nostalgický stesk po vznešených tradicích minulosti, po životě bohatě vrstveném kulturou. Díky této estetizující aristokratičnosti, vzdáleně připomínající symbolistně rilkovský básnický svět, jsou Rotreklovy snové vize i průhledy do dětství plny symbolistních dekorací a ornamentalizujících stylizací. Tuto stylizaci – v struktuře Rotreklových veršů ji dokládají četné poetismy, přechodníky i slovosledné inverze – básník chápal jako obranu proti válkou dehumanizované společenské atmosféře.“
Jeho tvorba není snadné čtení, ale nenechte si ji ujít...

Zobrazeno 936×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka