Boží milosrdenství je věčné

1. 11. 2012 0:00
Rubrika: události

Dnes oslaví 150 let od založení Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, která u nás pečuje o děti a mládež ze sociálně vyloučených skupin, věnuje se šíření úcty k Božímu milosrdenství. Sestry se rády setkávají s Bohem a s lidmi vůbec. 


1. listopadu 1862 založila ve Varšavě hraběnka Teresa Potocká řeholní společenství. Mělo a má jako každý jiný řád své specifické poslání. Je jím milosrdenství prokazované jak slovem, tak i činem a modlitbou. Od počátku sestry přijímaly do svých domů ženy a dívky, které se nějak zamotaly na svých životních cestách, rodiny i společnost je vyloučila ze svého středu. U sester nacházely jak porozumění a přijetí, tak i pomoc v pochopení pravdy, že v Božích očích nikdy nepřestaly být cenné a milované. Připravovaly se na různé profese a běžné životní úkoly, což bylo nepostradatelné v začleňování zpět do společnosti.

1. srpna 1925 vstoupila do Kongregace Helena Kowalská, později přijala řeholní jméno sestra Faustyna. Zemřela 5. října 1938, 18. dubna 1993 byla blahořečena a 30. dubna ji Jan Pavel II. prohlásil za svatou.

Úryvek z deníčku sv. sestry Faustyny

Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší
"Píšu s dovolením přestavených a z příkazu zpovědníka."

Deníček 839

Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k tobě přibližuji, protože vím, že sama   sobě nejsi schopna se ke mně povznést. Dítě, neutíkej svému Otci, začni o samotě rozhovor se svým Bohem milosrdenství, který ti sám chce říci slova odpuštění a zasypat tě svými milostmi. Ó jak mi je tvá duše drahá. Mám tě vepsanou ve svých dlaních. A vryla ses hlubokou ranou do mého Srdce.

Duše: Pane, slyším tvůj hlas, který mě volá, abych se vrátila ze špatné cesty, ale nemám ani odvahu ani sílu.

Ježíš: Já jsem tvá síla, já ti dám sílu k boji.

Duše: Pane, vidím tvou svatost a bojím se tě.

"Můj Ježíši, ty vidíš, že moc psát neumím, dokonce nemám ani dobré pero, a nezřídka se mi opravdu píše tak špatně, že musím skládat věty po písmenkách."

Deníček 839

Ježíš: Proč se bojíš Boha milosrdenství, mé dítě? Má svatost mi nebrání v tom, abych k tobě byl milosrdný. Podívej, duše, pro tebe jsem zřídil na zemi trůn milosrdenství, tím trůnem je svatostánek a toho trůnu milosrdenství toužím sestupovat do tvého srdce. Hleď, neobklopil jsem se ani družinou ani stráží, jsem ti dostupný v každé chvíli, v každé denní tobě s tebou chci mluvit a toužím udílet ti milosti.

Duše: Pane, bojím se, zda mi odpustíš tolik hříchů, má ubohost mě naplňuje strachem.

Ježíš: Mé milosrdenství je větší než ubohost tvá i celého světa. Kdo změřil mou dobrotu? Pro tebe jsem sestoupil z nebe na zem, pro tebe jsem se nechal přibít na kříž, pro tebe jsem si nechal kopím otevřít své Nejsvětější Srdce a otevřel jsem ti zdroj milosrdenství, přicházej a čerpej milosti z toho zdroje nádobou důvěry. Pokorné srdce nikdy neodmítnu, tvá ubohost se utopila v propasti mého milosrdenství. Proč bys se mnou měla vést [spor] o svou ubohost. Udělej mi tu radost, že mi odevzdáš všechnu svou bídu a celou ubohost, a já tě naplním poklady milostí.

"Nežiješ pro sebe, ale pro duše, piš k jejich prospěchu."

Deníček 895

Duše: Zvítězil jsi, ó Pane, svou dobrotou nad mým kamenným srdcem, hle, s důvěrou a pokorou se přibližuji k tribunálu tvého milosrdenství, sám mi dej rozhřešení rukou svého zástupce. Ó Pane, cítím, jak do mé ubohé duše splynula milost a pokoj. Cítím, že mě zcela objalo tvé milosrdenství, Pane. Odpustil jsi mi více, než jsem se odvážila očekávat nebo si dokázala pomyslet. Tvá dobrota překonala všechny mé tužby. A nyní tě zvu do svého srdce, dojatá vděčností za tolik milostí. Bloudila jsem jako marnotratné dítě po mylných cestách, a tys mi nepřestával být Otcem. Rozmnožuj ve mně své milosrdenství, vždyť vidíš, jak jsem slabá.

Dítě, už nemluv o své bídě, neboť já jsem už na ni zapomněl. Poslyš, mé dítě, co ti chci říci, přitul se na mé rány a čerpej ze zdroje života všechno, co si tvé srdce přeje. Pij plnými doušky ze zdroje života a pak se cestou neunavíš. Hleď na jas mého milosrdenství a neboj se nepřátel tvé spásy. Oslavuj mé milosrdenství.

25. srpna 1995 Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství uznala sv. sestru Faustynu za svou duchovní Spoluzakladatelku, neboť jejím prostřednictvím dal Pán Bůh kongregaci i Církvi charisma hlásání světu tajemství Božího milosrdenství skutkem, slovema modlitbou.

A dnes?
Sestry mají na všech místech (a to je zhruba 20 domů v Polsku a 10 v zahraničí) spadeno na ty, kteří zakouší ať už vědomě či nevědomě morální bídu.

.

V České republice sestry mají řeholní dům ve Dvoře Králové nad Labem. Pracují v Charitě v Nízkoprahovém klubu Střelka a Sociálně-terapeutické dílně pro mentálně postižené.

 

www.kmbm.cz

Zobrazeno 1966×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka