Vědomi si svých povinností

16. 12. 2012 0:00
Rubrika: události

vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, přijímáme tuto Ústavu České republiky.


 

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.
*****
Před dvaceti lety, dne 16. prosince 1992, byla Českou národní radou přijata Ústava České republiky, která je základním zákonem a byla publikována pod číslem 1/1993 Sb.
Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.
Celý text ústavy, který bychom měli znát, abychom ji mohli hájit, najdete zde

Prosme Boha, aby byla dodržována nejen litera zákona, ale aby byl naplňován i duch zákona (úmysl zákonodárce).  Aby se tak co nejvíce sblížilo právo a spravedlnost.
A v obraně práv a plnění svých povinností vůči společnému dobru buďme jako křesťané na prvním místě.

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Nechme se v modlitbě inspirovat sv. Janem Boskem:
Můj Bože, proč jsi mě nestvořil bohatého, proč jsi mi nedal peníze, abych k nám mohl přijímat chudé chlapce a vychovat z nich dobré občany na této zemi, dobré křesťany pro nebe a připravit tak dobrou budoucnost společnosti.
Je pravda, že nemám štěstí na bohatství, ale mám jiné nesrovnatelné štěstí: mám spolupracovníky a spolupracovnice, kteří jsou bohatí na dobrou vůli, lásku a kteří už vykonali, konají a budou konat všechny možné oběti pro to, aby pomáhali v uskutečňování Božího díla. To dílo je chráněno naší Matkou, nejsvětější Pannou Marií.
(Don Bosko na konferenci ke spolupracovníků, Marseille 17. 2. 1881)

 

Zobrazeno 1169×

Komentáře

s1rejda

(úsměv) aha i naše Ústava je dobré adventní počtení. Najít ten poklad popáté, v zaprášené a potemnělé uličce internetu, určitě mě tam zase něco osloví a usvědčí z nepravosti, tak jako už se letos čtyřikrát stalo. V chápání jejích vět (mně to chvíli trvá) jsem žasnul, stejně jako při některých větách Katechismu. ♥

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka