Jdi a stejně jednej i ty.

11. 2. 2013 0:00
Rubrika: události

Mezi námi jsou lidé, jejichž život je spojen s nemocí a nemohoucností.


Jak se na ně jejich okolí dívá? Jak vnímáme nemoc ve svém vlastním životě? I na tyto otázky se snaží upozornit Světový den nemocných.
Svět i církev si jej připomíná o dnešní památce Panny Marie Lurdské. Před dvaceti lety, v roce 1993 se slavil poprvé z podnětu papeže blahoslaveného Jana Pavla II.
Svědčí o pozornosti, kterou bl. Jan Pavel II. věnoval světu trpících a kterou dokládají také jeho apoštolské listy, zejména Salvifici Doloris. Cílem Světového dne nemocných je upozornit Boží lid, mnohé katolické zdravotnické instituce a i samu občanskou společnost, aby zajistily nemocným co nejlepší možnou péči. Zároveň má pomoci nemocným, aby svému utrpení dokázali přiznat hodnotu jak na lidské úrovni, tak především v nadpřirozené rovině, říká arcibiskup Zimowski. 

Poselství Benedikta XVI. k letošnímu dvacátému prvnímu ročníku Světového dne nemocných se inspiruje mottem z Lukášova evangelia:„Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37). Připomíná v něm slova otců Druhého vatikánského koncilu: „Nejste ani opuštění, ani neužiteční, ale vy jste povoláni Kristem, jste jeho zářivým obrazem.

Utrpení samo osobě nemá smysl. Důležité je, co s utrpením uděláme.“  Jsou to právě vztahy, které člověk v době nemoci řeší intenzivně. Jak mu mohou jeho blízcí pomáhat v těžkých situacích? Jejich úkol je, aby mu dávali najevo, že je pro ně cenný v jakékoliv chvíli svého života. Ať jako zdravý a výkonný, tak i nemocný, tak i umírající.(Marek Orko Vácha)
Bolesti těla dnes umí lékaři tlumit. Ale existují i jiné, které nemají svůj původ v rovině tělesné. Především u nemocí, které nesměřují k uzdravení, vystupují do popředí věci z minulosti. „Vyjde vám najevo víc to, co jste nedokončili a potřebujete dokončit, co jste nedopověděli a potřebujete dopovědět, co potřebujete na té duševní nebo duchovní rovině uzdravit. Už neuzdravíte tělo, ale uzdravíte třeba vztahy. Lidé, kteří si řeknou, co si dlouho neřekli a odpustí si, řeknou si, že se mají rádi, myslím pociťují tenhle způsob štěstí.“ (Martina Špinková, ředitelka hospicového hnutí Cesta domů)

Výzva pro každého
<<Závěrečnými slovy podobenství o milosrdném Samaritánovi „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37) Pán zároveň ukazuje, jaký postoj má zaujmout každý jeho učedník k ostatním, zvláště k těm, kdo potřebují péči. Jedná se tedy o to, abychom díky intenzivnímu vztahu s Bohem prožívanému v modlitbě čerpali sílu z nekonečné Boží lásky a jako milosrdný Samaritán byli každodenně a konkrétně pozorní vůči tomu, kdo je zraněn na těle nebo na duchu a kdo žádá o pomoc, i když je neznámý a chybí mu prostředky. To platí nejen pro zdravotnické a pastorační pracovníky, ale pro všechny, včetně samotného nemocného člověka, který svou situaci může prožívat v perspektivě víry: „Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení vyhne, že uteče před bolestí. V přijatém utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou láskou“ (Spe salvi, 37).>>
Benedikt XVI. ukazuje příklady osobností víry, jež byly každá svým osobitým způsobem "milosrdným Samaritánem": svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, ctihodný Luigi Novarese, Raoul Follereau, blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty, svatá Anna Schäfferová z Mindelstettenu.
Otázka spojená s větou z Lukášova evangelia pro každého nás zní: dokážu se v milosti Boží postavit do jedné řady s těmito vynikajícími svědky lásky k Bohu a k bližním?
Letošní světový den nemocných svěřil papež Benedikt XVI přímluvě Matky Boží uctívané v Alttötingu:
<<Svěřuji 21. Světový den nemocných přímluvě Nejsvětější Milostiplné Panny Marie uctívané v Altöttingu, aby stále doprovázela trpící lidstvo při hledání útěchy a pevné naděje a aby pomáhala všem, kdo pracují pro apoštolát milosrdenství; kéž se stávají milosrdnými Samaritány pro všechny bratry a sestry zkoušené nemocí a utrpením.
Všem rád uděluji své apoštolské požehnání.>> 


Zdroj:
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/poselstvi-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych/
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15904
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17661
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1017240

POHOTOVOST

Být v roli  žebráka
a přesto mít vědomí
že jsi nepřišel nevhod
že jsi očekáván

Když všechny pokusy nevyšly
že právě zde
je mys dobré naděje
a náruč nastavená
zachytit před pádem

v nejistém bojování
mít vedle sebe někoho
kdo ti pomůže
i nad bolestí
zvítězit

(P. Josef Veselý, Na stejné lodi)

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka