Jdi a stejně jednej i ty.

11. 2. 2013 0:00
Rubrika: události

Mezi námi jsou lidé, jejichž život je spojen s nemocí a nemohoucností.


Jak se na ně jejich okolí dívá? Jak vnímáme nemoc ve svém vlastním životě? I na tyto otázky se snaží upozornit Světový den nemocných.
Svět i církev si jej připomíná o dnešní památce Panny Marie Lurdské. Před dvaceti lety, v roce 1993 se slavil poprvé z podnětu papeže blahoslaveného Jana Pavla II.
Svědčí o pozornosti, kterou bl. Jan Pavel II. věnoval světu trpících a kterou dokládají také jeho apoštolské listy, zejména Salvifici Doloris. Cílem Světového dne nemocných je upozornit Boží lid, mnohé katolické zdravotnické instituce a i samu občanskou společnost, aby zajistily nemocným co nejlepší možnou péči. Zároveň má pomoci nemocným, aby svému utrpení dokázali přiznat hodnotu jak na lidské úrovni, tak především v nadpřirozené rovině, říká arcibiskup Zimowski. 

Poselství Benedikta XVI. k letošnímu dvacátému prvnímu ročníku Světového dne nemocných se inspiruje mottem z Lukášova evangelia:„Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37). Připomíná v něm slova otců Druhého vatikánského koncilu: „Nejste ani opuštění, ani neužiteční, ale vy jste povoláni Kristem, jste jeho zářivým obrazem.

Utrpení samo osobě nemá smysl. Důležité je, co s utrpením uděláme.“  Jsou to právě vztahy, které člověk v době nemoci řeší intenzivně. Jak mu mohou jeho blízcí pomáhat v těžkých situacích? Jejich úkol je, aby mu dávali najevo, že je pro ně cenný v jakékoliv chvíli svého života. Ať jako zdravý a výkonný, tak i nemocný, tak i umírající.(Marek Orko Vácha)
Bolesti těla dnes umí lékaři tlumit. Ale existují i jiné, které nemají svůj původ v rovině tělesné. Především u nemocí, které nesměřují k uzdravení, vystupují do popředí věci z minulosti. „Vyjde vám najevo víc to, co jste nedokončili a potřebujete dokončit, co jste nedopověděli a potřebujete dopovědět, co potřebujete na té duševní nebo duchovní rovině uzdravit. Už neuzdravíte tělo, ale uzdravíte třeba vztahy. Lidé, kteří si řeknou, co si dlouho neřekli a odpustí si, řeknou si, že se mají rádi, myslím pociťují tenhle způsob štěstí.“ (Martina Špinková, ředitelka hospicového hnutí Cesta domů)

Výzva pro každého
<<Závěrečnými slovy podobenství o milosrdném Samaritánovi „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37) Pán zároveň ukazuje, jaký postoj má zaujmout každý jeho učedník k ostatním, zvláště k těm, kdo potřebují péči. Jedná se tedy o to, abychom díky intenzivnímu vztahu s Bohem prožívanému v modlitbě čerpali sílu z nekonečné Boží lásky a jako milosrdný Samaritán byli každodenně a konkrétně pozorní vůči tomu, kdo je zraněn na těle nebo na duchu a kdo žádá o pomoc, i když je neznámý a chybí mu prostředky. To platí nejen pro zdravotnické a pastorační pracovníky, ale pro všechny, včetně samotného nemocného člověka, který svou situaci může prožívat v perspektivě víry: „Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení vyhne, že uteče před bolestí. V přijatém utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou láskou“ (Spe salvi, 37).>>
Benedikt XVI. ukazuje příklady osobností víry, jež byly každá svým osobitým způsobem "milosrdným Samaritánem": svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, ctihodný Luigi Novarese, Raoul Follereau, blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty, svatá Anna Schäfferová z Mindelstettenu.
Otázka spojená s větou z Lukášova evangelia pro každého nás zní: dokážu se v milosti Boží postavit do jedné řady s těmito vynikajícími svědky lásky k Bohu a k bližním?
Letošní světový den nemocných svěřil papež Benedikt XVI přímluvě Matky Boží uctívané v Alttötingu:
<<Svěřuji 21. Světový den nemocných přímluvě Nejsvětější Milostiplné Panny Marie uctívané v Altöttingu, aby stále doprovázela trpící lidstvo při hledání útěchy a pevné naděje a aby pomáhala všem, kdo pracují pro apoštolát milosrdenství; kéž se stávají milosrdnými Samaritány pro všechny bratry a sestry zkoušené nemocí a utrpením.
Všem rád uděluji své apoštolské požehnání.>> 


Zdroj:
http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/poselstvi-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych/
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15904
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17661
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1017240

POHOTOVOST

Být v roli  žebráka
a přesto mít vědomí
že jsi nepřišel nevhod
že jsi očekáván

Když všechny pokusy nevyšly
že právě zde
je mys dobré naděje
a náruč nastavená
zachytit před pádem

v nejistém bojování
mít vedle sebe někoho
kdo ti pomůže
i nad bolestí
zvítězit

(P. Josef Veselý, Na stejné lodi)

Zobrazeno 1464×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka