Zoltan Lajos Meszlényi

4. 3. 2013 12:00
Rubrika: svatí

"Je to první maďarská oběť stalinských represí z řad duchovních, která byla prohlášena za blahoslavenou,"


řekl při bohoslužbě v Ostřihomi primas maďarské katolické církve kardinál Péter Erdö. 

Zoltan Lajos Meszlényi se narodil 2. ledna 1892 v tradiční katolické rodině.
Vystudoval benediktýnské gymnázium v Ostřihomi.
28. října 1915 přijal kněžské svěcení a vystudoval v Římě a roku 1937 byl vysvěcen na biskupa (titulární biskup ze Sinope) pro Ostřihomskou diecézi, kde vzápětí rozvinul širokou pastorační činnost.
Za druhé světové války kritizoval nacismus a snažil se pomáhat pronásledovaným Židům.
Hned po válce došlo ke krvavému pronásledování církve v Maďarsku z nenávisti ke katolické víře. Roku 1950 jej kanovníci Ostřihomské katedrály zvolili proti vůli tehdejší komunistické vlády kapitulním vikářem. Mons. Meszlényi přijal tuto volbu, třebaže si byl jasně vědom rizik. Převzal vedení maďarské katolické církve po kardinálu Józsefu Mindszentym, který byl jako rozhodný odpůrce komunistického režimu v roce 1948 uvězněn. Biskup Meszlényi pak věřící žádal, aby zůstali Mindszentymu věrni. Represe komunistického režimu na sebe nedala dlouho čekat. Deset dní poté byl uvězněn a deportován do koncentračního tábora v Kistracsa, nedaleko Budapešti, a umístěn na samotku. Začalo tak období osmi měsíců věznění a brutálního mučení, které se skončilo jeho smrtí 4. března 1951Jeho smrt byla oznámena až o tři roky později a jeho popel byl tajně pohřben v ostřihomské katedrále až v roce 1966.
Proces beatifikace mohl být zahájen až po pádu komunistického režimu, který se příčiny jeho smrti snažil tajit. Teprve potom vyšly na světlo všechny dokumenty a svědectví.
Biskup Meszlényi je mučedníkem, to znamená odvážným svědkem evangelia. 

Byl zabit, ale nezabil. Byl zabit z nenávisti k Ježíšovi, jeho evangeliu a jeho církvi. Jeho odpovědí však nebyla nenávist, nýbrž láska, nikoli pomsta, nýbrž odpuštění, nikoli zášť vůči pronásledovatelům, ale modlitba za ně.
A to je velké životní poučení, které dnes poskytuje nám všem postava mons. Meszlényiho. (Mons. Angelo Amato)

31. října 2009 byl biskup Zoltan Lajos Meszlényi prohlášen blahoslaveným. Beatifikační mši svatou sloužil kardinál Péter Erdö, beatifiakční akt z pověření papeže Benedikta XVI. vedl prefekt kongregace pro svatořečení, arcibiskup Angelo Amato.

Zdroj:
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11978 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zolt%C3%A1n_Lajos_Meszl%C3%A9nyi
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmesz.html
http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18558

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka