Mučednice čistoty

11. 5. 2013 0:00
Rubrika: svatí

Dnešního dne roku 1945 byla v Sobotíně zastřelena Služebnice Boží Marie Paschalis Jahn.


Sestra Marie Paschalis se narodila 7. dubna 1916 v Oberneuland (dnes část Nysy) jako nejstarší ze čtyř dětí truhláře Karla Eduarda Jahna a jeho ženy Berty rozené Klein. 10. dubna byla pokřtěna v kostele sv. Jana Křtitele v Nyse jménem Marie Magdalena. Pocházela z německé rodiny, protože Nysa byla tehdy čistě německá.

Po vyučení pracovala v místní továrně na zpracování ovoce. V roce 1935 pracovala v Katolickém domě učedníků a poté vstoupila do některé z mariánských kongregací. Zanedlouho se vrátila do Nysy, aby zde pečovala o svou nevidomou sestru.

30. března 1937 vstoupila do Řádu svaté Alžběty v Nyse. Po obláčce 3. října 1938 byla přijata do řádu jako sestra Marie Paschalis. V letech 1939 až 1942 pracovala v řádových konventech v Kreuzburgu a v Leobschütz. 13. dubna 1942 byla opět povolána do Nysy.

Na sklonku války byla sestra Marie Paschalis spolu se sestrou Marií Fides poslána na severní Moravu. Sestry patrně působily po nějaký čas ve Velkých Losinách. Poté se přesunuly do Sobotína a zde se připojily ke skupině řeholnic, které ve školní budově ošetřovaly staré lidi.

Situace se značně změnila po příchodu Rudé armády do Sobotína 7. května 1945. Již v prvních hodinách jejich osvobozování docházelo k rabování a výtržnostem. Sestry alžbětinky se přestěhovaly do školy k ostatním sestrám.

Co se dělo dál popisuje svědectví tehdejšího sobotínského faráře P. Bruna Esche:  „V pátek 11. května projížděl kolem jeden ruský voják na kole. Zastavil a vstoupil do budovy. Sestra Marie Paschalis chtěla právě sejít se schodů. Vyděšená vběhla zpět do místnosti, kde se zdržovali staří lidé, dílem ležící na postelích. V příštím okamžiku rozrazil rudoarmějec dveře a požádal mladou sestru, aby ho následovala. Klidně řekla:“ já patřím Kristu“ a ukázala na svůj kříž na růženci. Rudoarmějec ji uchopil za paži, ona se mu však vytrhla a ukryla se za stůl. Voják vystřelil do stropu. Když ji znovu vyzval, aby s ním šla, odpověděla rozhodně: Zastřelte mě, Kristus je můj ženich, jen jemu patřím!“ Poklekla, vzala do ruky kříž, políbila ho a modlila se: Prosím všechny o odpuštění, jestli jsem jim ublížila. Můj Ježíši, dej mi sílu zemřít.“ – Rus vystřelil. Sestra padla dozadu a byla na místě mrtva!“

Farní kronika je v popisu střízlivější: „…Rusové zastřelili sestru Marii Paschalis. Jeden ruský voják ji chtěl znásilnit. Ona se však vzpírala, uchopila kříž a vzkřikla: Já patřím Kristu, ne vám. Na to ji zastřelil.“

Není jasné, kde je sestra Marie Paschalis pohřbena. Farář Bruno Esch píše, že ji pohřbil na sobotínském hřbitově naproti sakristii. Naproti tomu farní kronika uvádí, že všechny oběti posledních dní byly pohřbeny do hromadného hrobu hrobníkem Franzem Hackenbergem beze zpěvů a bez účasti kněze. Hrob na hřbitově je opatřen litinovým křížem s nápisem a je místními lidmi i sestrami alžbětinkami považován za místo posledního odpočinku sestry Marie Paschalis.

V roce 2009 bylo započato shromažďování materiálů o mučednické smrti a 25. listopadu 2011 byl zahájen beatifikační proces sestry Marie Paschalis spolu s devíti družkami, také sestrami, které zemřely od února do května 1945. Důvodem smrti byla vlastní čest, nebo ochrana těch, o které se staraly.

 

Obraz, visící v sobotínském kostele

 

Zdroje:

Jašš, Richard. Sestra Marie Paschalis. Vlastivědný časopis Podesní, 12. číslo, únor  2012.

http://www.farnostlosiny.cz/?page_id=1764

Obrázky:

http://www.farnostlosiny.cz/wp-content/uploads/2012/06/Sr_Paschalis-obraz.jpg

http://www.farnostlosiny.cz/wp-content/uploads/2012/06/Photo09_6.jpg

http://www.farnostlosiny.cz/wp-content/uploads/2012/06/Photo06_3.jpg

Zobrazeno 3007×

Komentáře

Tofl

Krásný článek a něco nového ohledně beatifikace sester ?

voda-zpívající

zatím ne, beatifikace probíhá zatím na diecézní úrovni, sbírají se podklady a ověřují se

voda-zpívající

konkrétněji nevím a děkuji:-)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka