Svatý Matěj

14. 5. 2013 19:38
Rubrika: svatí

"Obdivuj časné věci tak, abys v nich objevil Boží velikost."


Matěj se narodil v Palestině. Byl skromný proselyta. Po Nanebevstoupení Páně jej vybrali spolu s Barnabášem zvaným Justus jako kandidáta do sboru dvanácti apoštolů na místo Jidáše. Los, jako vyjevení Boží vůle, určil právě Matěje.
 "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.(Sk1,24-26)

Evangelium hlásal až v Africe.
Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí, pravděpodobně byl sťat sekerou.
Biskup Agricius na počátku 4. století přinesl jeho ostatky do Trevíru.
Později byly přeneseny do Říma.

Klement Alexandrijský uvádí ve svém díle Stromata tyto tři Matějovy výroky:

"Obdivuj časné věci tak, abys v nich objevil Boží velikost."

"Duši vychováváme ve víře a v poznání tím, že bojujeme proti tělu, tvrdě s ním zacházíme a nedovolujeme mu žádný hříšný požitek."

"Když hřeší soused vyvoleného, tehdy mívá hřích i vyvolený. Neboť kdyby se choval jak učí Slovo, i jeho soused by se styděl hříšně žít!"

Původně se slavil jeho svátek 24. února (proto v ten den začíná pověstná „Matějská pouť“ v Praze), v roce 1970 byl jeho svátek přesunut na 14. květen. Východní církve si jej připomínají 9. srpna.

Bože, Ty znáš srdce všech,
Tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů
a také nás volá Tvá láska,
abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil;
prosíme Tě: provázej nás na jeho přímluvu svou milostí,
ať dojdeme do společenství Tvých vyvolených v nebi.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Zdroj:
http://catholica.cz/?id=2167
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_(apo%C5%A1tol)

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka