Nanebevzetí Panny Marie

15. 8. 2013 0:00
Rubrika: události

Kde je Maria, tam je vždy přítomen i Ježíš. A kde je Ježíš, je vždy přítomna i jeho Matka. Maria vede k Ježíši.


Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. (srov. Katechismus čl. 963)

Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla. (Katechismus čl. 974)

PROSÍME MARII, ONA NÁS ALE TAKÉ…
Rozhovor s Marií je výměnou proseb.
V našich modlitbách jsme zvyklí obracet se na Marii s nejrůznějšími prosbami. Přednášíme jí veškeré naše potíže, trápení, problémy: to, že se cítíme zle, naše hmotné potřeby, nemoci, mezilidské konflikty, zmatky atd. Maria to vše s důvěrou přijímá a obětuje svému Synu. Přednášení našich potřeb Marii má své dobré opodstatnění v duchu evangelia o divu v Káně Galilejské. 
Ale jestliže my v nejrůznějších záležitostech prosíme Marii, také ona nás prosí: Udělejte, cokoli vám nařídí můj Syn. Náš rozhovor s Marií je často výměnou proseb. 
To, co chceme získat od Marie, musí být vždy ve shodě s vůlí jejího Syna, a právě proto Maria prosí: Udělejte, cokoli vám nařídí můj Syn.
Všichni věřící v Krista mohou přednášet Matce Boží své prosby. Ta, která svými modlitbami pomáhala i prvotní církvi, se také nyní - když je vyvýšena v nebi, přimlouvá u svého Syna.
(Podle LG 69)
Zpracováno podle knížky J. Augustyna: „Kde jsi Adame?“, vydalo Karmelitánské nakladatelství

Modleme se s koptskou liturgií:
Zdráva buď, Panno, hořící keři, 
nestrávený plamenem božství, 
jež v tobě dlelo; 
Ten, jenž nemá počátek, 
v tobě být začal; 
Ten, jenž byl neznámý, 
skrze tebe byl poznán; 
Ten, jenž byl dříve neviditelný, 
skrze tebe byl spatřen. 
Syn živého Boha se stal člověkem, 
Ježíš Kristus, Syn živého Boha, 
jemuž se klaníme 
a jehož slavíme 
na věky věků. Amen.


Zdroj:
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/V-Liturgicke-modlitby-a-hymny-vychodnich-cirkvi.html
http://maria.cz/Maria-a-teologie/Nanebevzeti-Panny-Marie

 

Zobrazeno 1466×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka