Pod Petřínem

22. 8. 2013 0:00
Rubrika: události

Dnes je tomu 20 let, co pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk znovu vysvětil kostel sv. Karla Boromejského. Nahlédněme do historie tohoto kostela při Nemocnici a klášteře Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (boromejek) Pod Petřínem.

Sestry boromejky přišly do Prahy roku 1837, aby působily ve službách pana Aloise Klára. S pomocí sourozenců Františka a Heleny Lobkovicových založily v roce 1841 v Praze Pod Petřínem vlastní dům, kolem kterého postupně vybudovaly nemocnici a také kostel. Základní kámen kostela byl položen 15. 5. 1851 a již za tři roky 14. 5. 1854 byl kostel slavnostně vysvěcen arcibiskupským komisařem páterem Mařanem.

Kostel byl navržen stavitelem Adalbertem Guderou jako prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu. Na průčelí kostela se nacházejí sochy patronů kongregace Milosrdných sester - sv. Josef a patronové proti moru sv. Šebestián a sv. Roch. Malby uvnitř kostela byly svěřeny pražskému umělci Vilému Kandlerovi. Tento malíř vypracoval také oltářní obraz sv. Karla, nákres bočních oltářů, varhan a kazatelny. Boční oltáře s obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie byly dílem vídeňského malíře Neugebeuera. Sochy vytvořil Václav Levý, učitel Josefa Myslbeka.

Dobová fotografie presbytáře

Kostel sv. Karla Boromejského byl téměř sto let duchovním centrem nemocnice a kláštera. Byl prostorem ticha, útěchy a naděje pro nemocné. Jeho zdi byly svědky velkodušnosti mnohých sester, které se zde zasvěcovaly službě Bohu a bližním. Právě tak byly i tichými svědky noci z 14. – 15. 8. 1952, kdy musely sestry svou činnost Pod Petřínem ukončit. Kostel, který spadal pod farnost svatého Mikuláše, ještě nějaký čas sloužil bohoslužebným účelům, ale dne 2.9.1962 byl definitivně uzavřen a sekularizován.

V interiéru kostela se vytvořily skladovací prostory pro téměř 90 tisíc svazků lékařské literatury a z obou chórů vzniklo skladiště vyřazeného nábytku. Kostelní zvon se na čtvrt století odmlčel. Zařízení bylo pod dohledem farního úřadu rozdáno – hlavní oltářní obraz sv. Karla, zobrazující jeho péči o postižené morem i ostatní sochy, oltáře varhany a veškerý mobiliář byly po zrušení kostela zabudovány a používány na nových místech po celé tehdejší republice. Obraz sv. Karla zdobí kněžský seminář v Košicích. V kostele se z celého interiéru zachovala jen freska nad hlavním oltářem znázorňující Pannu Marii, Královnu andělů.

 

Po pádu komunismu byl kostel 23. 4. 1990 vrácen kongregaci Milosrdných sester. Po složitých jednáních byly knihy vystěhovány a kostel postupně obnovován. Na počáteční rekonstrukci kostela spolupracovali Ing. Arch. Josef Hyzler a Stavební huť pana Širokého.

7. 8. 1993 byl posvěcen zvon pro kostelní věž a na svátek Panny Marie Královny (22. srpna 1993) byl posvěcen provizorní interiér kostela.

Poškozená freska Panny Marie, Královny andělů ve vrcholu apsidy byla zrestaurována paní Kolafovou.

Hlavní oltář nahradil kříž, který kostelu daroval pan Arch. Karel Filsak. Jeho poničený korpus, bez rukou, objevil náhodně ve starožitnostech, když v 70. létech hledal nábytek pro tehdy socialistický hotel Interkontinental. Opravil jej a daroval ho do znovuobnoveného kostela sv. Karla.

Dále je v kostele Pieta - polychromní řezbářské dílo, pocházející ze 14. století, která patřila původně sestrám benediktinkám z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který byl za vlády Josefa II. zrušen, a vzácná socha byla darována pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem sestrám.

V dubnu 1996 byl dokončen definitivní presbytář a posvěcen kamenný oltář. Oltář, ambon a svatostánek pocházejí z dílny pana Petra Váni. Nové vybavení vtisklo čistému, vysokému prostoru presbytáře osobitý charakter. Kombinace leštěných a hrubě opracovaných kamenných ploch, hra světla a stínu zanechá v pozorném návštěvníku hluboký dojem.

Od roku 1993 se konají v kostele pravidelné bohoslužby, které je možno sledovat rozhlasovou technikou ve všech nemocničních pokojích. Bezbariérový přístup do kostela i na oba chóry umožňuje handicapovaným pacientům přímou účast na bohoslužbách. Pro nedoslýchavé je jedna lavice opatřena indukční smyčkou, kterou mohou využít věřící s vlastním sluchadlem s přepínáním na telefon. K dispozici je rovněž zařízení pro připojení sluchátek.

Duchovní správu zajišťují premonstráti ze Strahova. Na mši sv. můžete zavítat ve všední dny v 5.30 a v 15.00, v sobotu v 7.45 a v neděli v 10.00.

Zdroje:

http://www.nockostelu.cz/?pg=kost1488
http://www.boromejky.cz/22.htm

http://www.apha.cz/dvacet-let-od-znovuvysveceni-kostela-sv-karla-boromejskeho/

Foto:

http://www.nmskb.cz/fotogalerie/
http://www.boromejky.cz/52.htm

Zobrazeno 2529×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka