První australská svatá

8. 8. 2013 0:00
Rubrika: svatí

Z homilie Benedikta XVI. při svatořečení Mary MacKillop 17.10.2010 (zdroj – radio Vatikán)

„Ty však vytrvej v tom, co jsi se naučila a co ti bylo svěřeno, protože víš, od koho jsi se naučila moudrosti, vedoucí ke spáse skrze víru v Kristu Ježíši.“ Mnoho let přijímali nespočetní Australané dobra od učitelů inspirovaných odvážným a svatým příkladem horlivosti, vytrvalosti a modlitby Matky Mary MacKillop. Jako mladá žena se zasvětila výchově chudých v těžkých a náročných vesnických krajích Austrálie a inspirovala další ženy, aby se k ní přidaly v rámci první ženské řeholní komunity této země. Věnovala pozornost každé mladé osobě, která jí byla svěřena, bez ohledu na společenské postavení nebo zámožnost a pečovala o její intelektuální a duchovní formaci. Modlitba ke sv. Josefovi a nezlomná důvěra k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, jemuž zasvětila svou řeholní kongregaci, přinesly této svaté ženě i přes mnohé těžkosti nezbytné milosti, aby zůstala věrna Bohu i církvi. Ať na její přímluvu její dnešní následovnice nadále s vírou a pokorou slouží Bohu a církvi.

Mary MacKillop, dcera skotských emigrantů se narodila 15. ledna 1842 v Malbourne. Od svých 16 let se věnovala výuce dětí. Její touha sloužit Bohu a přesvědčení, na tu dobu nezvyklé, že katolická výchova by měla být dostupná všem dětem, inspirovaly otce Juliana Tennysona Woodse a spolu s Mary založili spolčenost Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího srdce (Jozefínky). Náplní tohoto první řádu, který vznikl na australském kontinentu, byla výchova a vzdělávání dětí se zvláštním důrazem na náboženské vědomosti a praktikování víry. Roku 1868, po biskupském potvrzení společenství Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího Srdce, přijala Mary jméno Marie z Kříže.

Horlivost světců je často kritizována. A Mary byla adresátem nedůvěry a dokonce závisti od svých blízkých, včetně místního kléru a některých sester ve své vlastní komunitě. To vedlo až k její exkomunikaci adelaidským biskupem. Mary na to odpověděla horlivou poslušností a vírou v Boží prozřetelnost. Tentýž biskup ji o pět měsíců později znovupřijal do společenství Církve, pokorně poznávaje svou závažnou chybu.

Po mnoha snahách místních biskupů a kléru o ovládnutí řádu se vydala do Říma, kde představila pravidla řádu papeži Piu IX. S určitými změnami regule byla nová řehole vyhlášena za exemptní, byla tedy podřízená přímo Římu. Papež Lev XIII. v r. 1888 potvrdil definitivní řádová pravidla.

 

Marie z Kříže s velkou horlivostí pečovala o stále větší rozšíření škol jejího typu nejen po Austrálii, ale i na Nový Zéland – mnoho australanů vděčí za své vzdělání právě sestrám Jozefínkám. Ve stáři i přes svou nemoc (revnatismus, mrtvice) neupustila ze svých aktivit a zastávala funkci matky představené. Zemřela 8. srpna 1909 a je pochována v Sydney.

 

 

V roce 1961 byla po modlitbách k sestře Marii z Kříže zázračně uzdravena žena trpící leukemií. Po pečlivém šetření v přípravném procesu byla 19.1. 1995 blahořečená papežem Janem Pavlem II. Druhým zázrakem potřebným pro svatořečení bylo uzdravení z rakoviny. Kanonizována byla 17.10. 2010 papežem Benediktem XVI. v Římě.

 

Blahoslavená Mary MacKillop byla jedním z patronů Světových dnů mládeže v Sydney v roce 2008. Papež Benedikt XVI. se tehdy při své návštěvě Sydney pomodlil u jejího hrobu.

 

V době, kdy se ženy často považovaly bez vedení mužů za nekompetentní, vytrvala Mary MacKillop v poslání, které jí dal Bůh. A když ji kritizovali za to, že je žena, mladá, tvrdohlavá a nevzdělaná „obyvatelka kolonie“, tyto osobní útoky ji ani trochu nezlomily. Mary MacKillopová věděla, kým je v Božích očích, a to ostatní nebylo důležité. Život Mary MacKillop je plný důkazů o otevřenosti k Duchu svatému, přinášení plodů dobra, lásky a sebekontroly tváří v tvář mnoha překážkám.

Svatá Mary MacKillop, svědkyně mladých a vzdálených – oroduj za nás.

Zdroje:

http://catholica.cz/?id=3612
http://www.sydney2008.signaly.cz/ke-stazeni.php
http://www.kapky.eu/texty/zivotopisy-svatych-katolicke-cirkve/mary-mackillop-1842-1909-matka-marie-od-krize/http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_MacKillophttps://activ8.signaly.cz/0804/blahoslavena-mary-mc-killop

Zobrazeno 1089×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka