Santa Maria Maggiore

5. 8. 2013 8:01
Rubrika: události

je jednou ze čtyř papežských bazilik Říma – tzv. větších bazilik (basilice maiores), které se vyznačují především Svatou branou, otvírající se pouze během svatých roků (naposledy roku 2000). Dnes si církev připomíná výročí jejího posvěcení.

Vznik této baziliky popisuje následující legenda ze 4. století:

„V době papeže Liberia se římský patricij Jan a jeho vznešená manželka, kterým se nedostalo dědiců, rozhodli věnovat své statky Panně Marii. Ustavičně ji žádali a prosili, aby jim nějakým způsobem sdělila, jaké zbožné dílo mají svými penězi podpořit. Jejich usilovná přání i modlitby blahoslavená Panna Maria blahosklonně vyslyšela a ukázala to zázračně. O nonách srpnových [=5. srpna], když v Římě bývají ta největší horka, pokryl sníh v noci část pahorku Eskvilinu. Téže noci Matka Boží ve snu vyzvala jak Jana, tak jeho ženu, aby na tom místě, které uvidí pokryto sněhem, postavili kostel a zasvětili jej Panně Marii. Tak se chtěla stát jejich dědičkou. To sdělil Jan i papeži Liberiovi, který měl téže noci stejný sen. Ten pak na prosby kněží i lidu přišel k pahorku pokrytému sněhem a nakreslil na něj místo kostela, který byl postaven za peníze Jana a jeho manželky a později opraven papežem Sixtem III.“ (překlad čtení II. nokturnu Římského breviáře)

Tento největší mariánský chrám v Římě je prvním chrámem zasvěceným Matce Boží uvnitř římských hradeb. Pro jeho označení se v průběhu let ustálila čtyři jména: "Santa Maria della Neve" - P. Maria Sněžná – podle legendy, "Bazilika Liberiana" - podle papeže, který v r. 352 začal s její stavbou, "S. Maria ad presepem" - Maria s jesličkami (pro fragment Ježíškovy kolébky z Betléma pod hl. oltářem) – název pochází ze 7. století, a "Santa Maria Maggiore" - Panny Marie Větší, což je název nejužívanější.

Od 13. století se v bazilice začal slavit svátek „Festum nivis“, který se ve 14. století rozšířil v celém Římě. Papež Pius V. jej zavedl jako celocírkevní pod názvem „S. Mariae ad nives“ a do římského breviáře se dostalo výše citované legendární vyprávění.

Pro náš národ v ní došlo ke dvěma dějinným událostem. Obzvlášť si připomínáme, že r. 868 papež Hadrián II. položením slovanských bohoslužebných knih na hlavní oltář za přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje schválil slovanskou liturgii. A na témže místě byl za osm století uctěn papežem i přítomným lidem středověký obrázek ze strakonické komendy johanitů, který se roku 1620 stal emblémem vítězství na Bílé hoře.

Na pouť k Panně Marii Sněžné nemusíte až do Říma – nejznámější kostel Panny Marie Sněžné u nás stojí kousek od Václavského náměstí v Praze při klášteře františkánů (tam lze dnešní den získat plnomocné odpustky). Další – ve správě jezuitů – najdete na Náměstí Republiky v Olomouci.

PS. cs.wikipedie uvádí tento seznam kostelů Panny Marie Sněžné:

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_Marie_Sněžné

http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Sněžná

http://catholica.cz/?id=3547

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Sněžné

Více na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Maggiore

Zobrazeno 1568×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka