Svatí košičtí mučedníci

7. 9. 2013 1:00
Rubrika: svatí

Dnes nám kalendář připomíná svatého Melichara Grodeckého, který 7. září 1619 podstoupil spolu s Markem Križinem a Štěpánem Pongraczem mučednickou smrt.

Melichar Grodecký (Melchior Grodziecki)se narodil se v polské rodině pravděpodobně roku 1584 v Těšíně. V jeho příbuzenstvu bylo několik duchovních včetně sv. Jana Sarkandra. Začal studoval u jezuitů ve Vídni a pak r. 1603 v Brně vstoupil do noviciátu. Po dalších studiích v Praze a Štýrském Hradci byl r. 1614 v české metropoli vysvěcen na kněze. Působil v klementinské koleji a jako ředitel semináře sv. Václava určeného pro chudé studenty. 1618 byl poslán jako misionář a kaplan císařského vojska do Košic. Zde byl ubytován u místodržitele Ondřeje Doczyho, stejně jako Štěpán Pongracz, se kterým se setkali v brněnském noviciátě. Ten byl po studiích v Rakousku poslán představenými řádu na východní Slovensko a v Humenném ustanoven prefektem jezuitské koleje.

Marek Križin se narodil roku 1589 v Chorvatsku. Také studoval ve Štýrském Hradci a poté odešel na studia do Říma. Byl ostřihomským kanovníkem a stal se správcem opatství v Krásné nad Hornádem u Košic. Jeho posláním mělo být organizování obnovy církve ve východním kraji. V osudné době se i on vyskytoval v místodržitelském paláci.

V té době bylo Uhersko částečně protestantské a navíc se ocitlo ve vzpouře proti Habsburkům. V této situaci se katoličtí kněží v převážně protestantských Košicích stali vězni politické i náboženské nevraživosti a protože odmítli svou víru zapřít byli svými vězniteli trýzněni až k smrti.

Zajatci byli mučeni postupně. Nejprve přišla řada na Marka, potom na Štěpána a nakonec na Melichara.

Košický kat , když viděl jejich zmučená těla prý prohlásil, že takové ukrutnosti by nebyl schopen ani on. Díky němu byli mučedníci pohřbeni.

Katarína Forgáčová, manželka uherského palatína (něco jako v Čechách nejvyšší komoří) Pálffyho přenesla v r. 1620 jejich ostatky do Nižnej Šebastovej, odkud se později na žádost arcibiskupa přestěhovaly do Trnavy.

Za blahoslavené byli košičtí mučedníci prohlášeni v r. 1905 a svatořečil je v roce 1995 Jan Pavel II.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%AD_ko%C5%A1ick%C3%AD_mu%C4%8Den%C3%ADci

http://www.jesuit.cz/osobnost.php?id=25

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Melichar_Grodeck%C3%BD_a_druhov%C3%A9

http://catholica.cz/?id=4380

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka