Tomáš Akvinský - apoštol pravdy

28. 1. 2014 0:00
Rubrika: svatí | Štítky: svatí , světci , Tomáš Akvinský

Sv. Tomáše Akvinského můžeme označit jako zosobněnou posvátnou nauku: vždyť celý život nedělal nic jiného, než (se) učil filosofii a teologii svými přednáškami, vedením diskusí a spisy, a přesto tímto způsobem dosáhl svatosti.


Sv. Tomáš se učil a učil na pařížské univerzitě, nejslavnější univerzitě své doby, ale také na školách svého řádu, tj. dominikánského řádu, v Itálii. Jeho literární dílo je obdivuhodné svým rozsahem a hlavně svou hloubkou.

Carlo Crivelli, 15. století. (Wikimedia Commons)

 

Na prvním místě se jedná o slavnou Teologickou sumu, shrnutí celé teologické nauky, ale také o Sumu proti pohanům, o komentáře ke knihám Písma svatého a ke knihám starořeckého filosofa Aristotela a o mnohé jiné spisy. Jak píše papež Jan Pavel II. ve své encyklice Fides et ratio – Víra a rozum, jeho nauka “dosáhla vrcholů, na jaké by lidská mysl nikdy nedokázala pomyslit. Může být tedy právem nazýván «apoštol pravdy».” 

Avšak sv. Tomáš byl nazván nejenom nejučenějším mezi světci, nýbrž také nejsvětějším mezi učenci: byl láskyplný a laskavý, pokorný a poslušný, čistý… Modlil se, věnoval se duchovní četbě Písma sv. (lectio divina), často se zpovídal a především velice miloval Ježíše Krista v Eucharistii. Každý den zahajoval slavením mše svaté a hned poté se zúčastňoval další mše na výraz díkůvzdání za svaté přijímání.

Jeho nepřekonatelná filosofická a teologická moudrost byla tak nerozlučně spojena s moudrostí mystickou: ta působila, že pravdy víry nejenom poznával, ale přímo okoušel. Sám učí: “Navzdory veškerému svému úsilí žádný filosof před Kristovým příchodem nebyl schopen znát o Bohu a o tom, co je nutné pro život, tolik, kolik toho zná vírou stařenka po Kristově příchodu” (Kázání na Krédo).

Když nedlouho před svou smrtí, která nastala 7. března 1274 v italském cisterciáckém klášteře Fossanova, slavil jako obvykle ranní mši svatou, měl při ní mimořádný mystický zážitek. “Všechno, co jsem napsal, mi připadá jako sláma”, prohlásil poté. A významně dodal: “Ve srovnání s tím, co jsem viděl.”

Atributem sv. Tomáše je slunce, které nosí na své hrudi. “Slunce sv. Tomáše” září nad námi: slunce jeho nauky a svatosti. Vybízí nás k tomu, abychom také my byli lidmi živé víry: těmi, kdo svou víru živí modlitbou, svátostmi, zvláště Eucharistií, a duchovní četbou; těmi, kdo se podle svých možností snaží poznávat pravdy své víry.

Svatý Tomáši, patrone škol,

pevnou víru,

vroucí lásku,

čistý život

a pravou vědu

u Boha nám vypros.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

pro Signály.cz napsal P. Štěpán Maria Filip OP

Zobrazeno 1343×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka