Svatá Agáta

5. 2. 2014 0:00
Rubrika: svatí

"Bůh, můj pomocník a ochránce, bude mým těšitelem."


Dnes má svátek svatá Agáta, česky dříve častěji jmenovaná Háta. Patří mezi prvomučednice, je jednou ze sedmi žen (vyjma Panny Marie), které jsou jmenovány v římském kánonu při mši svaté. 

Agáta žila ve 3. století. Narodila se v bohaté a vznešené rodině na Sicílii. Odmítla si vzít Quintiana, pocházejícího ze senátorské rodiny a ten ji za to udal jako křesťanku. Pak přikázal známé kuplířce Afrosii, aby Agátu svedla ke hříchu a odvrátila ji od víry. Po měsíci marného snažení to kuplířka vzdala, protože poznala, že by spíše obměkčila skálu a ohnula železo, než zlomila její zatvrzelost.

Agátu opět dovedli k soudu. Radili jí, aby zapřela svou víru a ušetřila si tak hrozné bolesti a mučení. Odpověděla jim: "Železo a okovy připoutají mne ještě pevněji ke Kristu, oheň roznítí více mou lásku a blízká smrt vzbudí mou touhu po něm; Bůh, můj pomocník a ochránce, bude mým těšitelem." Dali ji natáhnout na skřipec, zbičovat, drápat železnými hřebeny, odřezat ňadra a pálit pochodněmi.

V noci k ní Bůh poslal svatého Petra a ten jí rány uzdravil. Po čtyřech dnech byla Agáta odvedena opět před soudce. Když ten viděl, že je úplně zdravá, myslel si, že jsou to nějaká kouzla a přemlouval ji, ať se pokloní bohům. Ona však vyznala: "Nikdy neodstoupím od Krista, který mě uzdravil." Soudce ji nechal položit na střepiny a žhavé uhlí, ale Bůh ji přitom dodával sílu. Země se otřásla a přihlížející lidé se vzbouřili.

Zastrašený vladař dal polomrtvou Agátu odnést zpět do žaláře. Nemohla už ani pokleknout, ale naposled se modlila: "Bože můj, děkuji Ti za všechno, že jsi mě miloval a posiloval v utrpení, prosím přijmi mne nyní k sobě!" Při modlitbě zemřela.

Rok po její smrti došlo k výbuchu Etny. Zoufalí obyvatelé Catanie nesli proti lávě Agátin závoj a žhavý proud se zastavil. Tento závoj se dodnes v Catanii uchovává.

V českých zemí se rozšířil úcta ke sv. Agátě již ve 12. století. Její kult do katedrály sv. Víta na Pražském hradě uvedl císař Karel IV., který opatřil také relikvii z lebky světice a vložil ji do stříbrného relikviáře. Sv. Agáta měla až do husitských válek v katedrále svůj oltář. 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: tys posiloval svatou Agátu, aby statečně snášela všechno mučení; pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy Tvého království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. 
(závěrečná modlitba z breviáře)

Zdroj:
http://www.abcsvatych.com/mesice/2/unor5.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ag%C3%A1ta 
http://catholica.cz/?id=475

Autor: ViZ

Zobrazeno 1694×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka