Hlava Svaté rodiny

19. 3. 2014 0:00
Rubrika: svatí | Štítky: Svatý Josef , Josef

Dnes si připomínáme pěstouna Pána Ježíše, svatého Josefa.


Zmiňují se o něm jenom evangelisté Matouš a Lukáš při líčení Ježíšova dětství, ostatní zprávy jsou apokryfní. Jeho svátek se začal slavit nejprve na Východě (asi v 9. století), od 10. století se objevuje v kalendářích na Západě. Roku 1654 byl připočten k českým patronům. Roku 1870 byl prohlášen patronem celé církve.

Jeho svátek se slaví 19. března a kromě toho se ještě 1. května připomíná svátek svatého Josefa dělníka. Zvláště v poslední době se v neděli po Božím hodu vánočním slaví též svátek svaté Rodiny, jejíž je Josef nejméně známou, ale přesto zcela nepominutelnou součástí.

Byl zasnouben s Marií, ale ještě před svatbou se ukázalo, že Maria čeká dítě. Josef ji chtěl proto podle tehdejšího zvyku zapudit, ale ve snu dostal pokyn, aby tak nečinil, neboť dítě bylo počato z Ducha svatého. Evangelia dále uvádějí, jak Josef marně hledal pro Marii, tehdy ve vysokém stupni těhotenství, nocleh v Betlémě, kam se museli vzhledem ke sčítání lidu dostavit, jak Maria nakonec porodila syna ve chlévě, jak mu dali jméno Ježíš i jak na nový pokyn ve snu Josef odvedl Marii i s dítětem do Egypta, kde se několik let ukrývali před králem Herodem.

Poslední zmínkou v evangeliích je vyprávění o tom, jak Josef s Marií a dvanáctiletým Ježíšem putovali na svátky do Jeruzaléma. Jiné věrohodné informace o Josefově životě nejsou k dispozici, z evangelií lze pouze dovodit, že se narodil ve druhé polovině 1. století před Kristem a že zemřel ve druhé polovině 1. století po Kristu.

Svatý Josef je patronem jmenovitě zvláště karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch, kdo žijí v panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi a zvláště je patronem dobré smrti.

Autorka: Kikina

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka