Svatý František z Assisi

4. 10. 2014 0:00

Dnes slavíme svátek sv. Františka z Assisi, patrona Itálie, ekologů a ochránců přírody či skautských vlčat. Nechme se inspirovat tím, co bylo pro tohoto světce typické: prostota a chudoba, láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním, následování a žití evangelia.


Stručný životopis

František se narodil v roce 1182 v Assisi jako syn bohatého obchodníka s látkami. Během mládí si užíval materiálního zajištění své rodiny, říká se, že byl „bouřlivým mladíkem“, avšak zároveň byl štědrý a citlivý k chudým. O charakteru jeho mládí zřejmě svědčí i to, že byl rok v zajetí po tom, co se zapletl do měšťanských bojů.

V určité chvíli (po zajetí, nemoci a pobytu v armádě) se po Božím doteku rozhodl radikálně změnit svůj život – zasnoubil se s chudobou. Jeho život však byl od té chvíle mnohem bohatší. Bůh ho povolal, aby „obnovil jeho dům“, tedy aby vnesl do církve návrat k evangeliu a jeho podstatě.

Asi roku 1208 přijal jáhenské svěcení a začal v Assisi kázat. Brzy se k němu přidalo několik následovníků, vzniklo tak první františkánské společenství. Se sv. Klárou pak založil řád klarisek a pro laiky, kteří touží žít františkánský způsob života, společenství „třetího řádu“.

Poslední léta svého života prožil v ústraní. Roku 1224 se na jeho těle objevila stigmata a ještě více ho tak připodobnila Kristu. Zemřel 3. října 1226 a už dva roky poté byl prohlášen za svatého.

Františkova modlitba (také jako píseň v kancionálu č. 928)

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozuměni, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.
Amen.

Přečtěte si taky podrobnější životopis nebo Františkův Chvalozpěv Stvoření.

Zobrazeno 4699×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka