Vytrvat v dobrém

26. 1. 2015 0:00
Rubrika: osobnosti

Dnes je to rok, co byl před Boží tvář povolán Mons. Josef Stejskal, 15. infulovaný arciděkan hornopolický a čestný kanovník litoměřické katedrální kapituly. 


 

 Mons. Josef Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích na jižní Moravě. Vystudoval gymnázium a od roku 1941 studoval v Brně bohosloví. Začátkem 2. ročníku byl totálně nasazen, a až do roku 1945 pracoval v severočeském Mostě. Po válce studia dokončil a 5. 7. 1949 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově kněžské svěcení. 

 Jako kněz začal působit v Poštorné u Břeclavi. Zde se však znelíbil tehdejším mocipánům a byl "za trest" poslán do litoměřické diecéze. Od března 1951 působil v Děčíně-Podmoklech, následně v letech 1952-1954 byl kaplanem českolipského děkanství. Od 1. února 1954 pak působil jako administrátor arciděkanství v Horní Polici, poutním místě asi 10 kilometrů západně od České Lípy. Spolu s Horní Policí převzal ještě farnosti Jezvé a Žandov. V Horní Polici pak prožil celý zbytek svého života, téměř na den přesně 60 let. 

 Od počátku svého hornopolického působení se musel potýkat s těžkými problémy. Poutní kostel byl značně sešlý, na faře se nedalo téměř bydlet, kostel v Jezvé byl bezmála ruinou (po letech vzpomínal, že na polické faře přes noc v jeho pokoji zamrzala voda, v Jezvé po kostele létala sova, a při vánoční bohoslužbě mu vymlácenými okny sněžilo na oltář). Postupem času se mu podařilo kostely i faru opravit. 

 Během let dokázal oslovit velké množství lidí. V roce 1991 byl v Horní Polici, po dlouhých letech ve funkci administrátora, jmenován farářem-arciděkanem, a v roce 1996 jej biskup Josef Koukl jmenoval čestným kanovníkem litoměřické kapituly. V roce 2001 jej Jan Pavel II. jmenoval papežským prelátem. Přes tyto pocty  důstojný pán (jak mu byli zvyklí říkat farníci a přátelé) nadále žil životem prostého venkovského faráře, a "nic ze sebe nedělal". Stal se vyhledávaným zpovědníkem, a věřícím často zdůrazňoval: "Vytrvejte v dobrém." Jako kazatel neudivoval řečnickými obraty, hovořil klidným hlasem, mnohé složité věci dokázal vyložit jednoduše a srozumitelně. 

 Koncem života statečně snášel různé nemoci (těžkosti s pohybem, slábnoucí zrak), Mši svatou sloužil, dokud mu to zdraví dovolovalo, denně, byť v posledních letech mnohdy jedinou účastnicí takové bohoslužby byla hospodyně z fary. Zemřel na faře v Horní Polici 26. ledna 2014, pár dní po svých 92. narozeninách. Pohřeb se konal v hornopolickém kostele 1. února. Po pontifikálním rekviem, které celebroval o. biskup Baxant, byl Mons. Stejskal pohřben na místním hřbitově. 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka