Vytrvat v dobrém

26. 1. 2015 0:00
Rubrika: osobnosti

Dnes je to rok, co byl před Boží tvář povolán Mons. Josef Stejskal, 15. infulovaný arciděkan hornopolický a čestný kanovník litoměřické katedrální kapituly. 


 

 Mons. Josef Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích na jižní Moravě. Vystudoval gymnázium a od roku 1941 studoval v Brně bohosloví. Začátkem 2. ročníku byl totálně nasazen, a až do roku 1945 pracoval v severočeském Mostě. Po válce studia dokončil a 5. 7. 1949 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově kněžské svěcení. 

 Jako kněz začal působit v Poštorné u Břeclavi. Zde se však znelíbil tehdejším mocipánům a byl "za trest" poslán do litoměřické diecéze. Od března 1951 působil v Děčíně-Podmoklech, následně v letech 1952-1954 byl kaplanem českolipského děkanství. Od 1. února 1954 pak působil jako administrátor arciděkanství v Horní Polici, poutním místě asi 10 kilometrů západně od České Lípy. Spolu s Horní Policí převzal ještě farnosti Jezvé a Žandov. V Horní Polici pak prožil celý zbytek svého života, téměř na den přesně 60 let. 

 Od počátku svého hornopolického působení se musel potýkat s těžkými problémy. Poutní kostel byl značně sešlý, na faře se nedalo téměř bydlet, kostel v Jezvé byl bezmála ruinou (po letech vzpomínal, že na polické faře přes noc v jeho pokoji zamrzala voda, v Jezvé po kostele létala sova, a při vánoční bohoslužbě mu vymlácenými okny sněžilo na oltář). Postupem času se mu podařilo kostely i faru opravit. 

 Během let dokázal oslovit velké množství lidí. V roce 1991 byl v Horní Polici, po dlouhých letech ve funkci administrátora, jmenován farářem-arciděkanem, a v roce 1996 jej biskup Josef Koukl jmenoval čestným kanovníkem litoměřické kapituly. V roce 2001 jej Jan Pavel II. jmenoval papežským prelátem. Přes tyto pocty  důstojný pán (jak mu byli zvyklí říkat farníci a přátelé) nadále žil životem prostého venkovského faráře, a "nic ze sebe nedělal". Stal se vyhledávaným zpovědníkem, a věřícím často zdůrazňoval: "Vytrvejte v dobrém." Jako kazatel neudivoval řečnickými obraty, hovořil klidným hlasem, mnohé složité věci dokázal vyložit jednoduše a srozumitelně. 

 Koncem života statečně snášel různé nemoci (těžkosti s pohybem, slábnoucí zrak), Mši svatou sloužil, dokud mu to zdraví dovolovalo, denně, byť v posledních letech mnohdy jedinou účastnicí takové bohoslužby byla hospodyně z fary. Zemřel na faře v Horní Polici 26. ledna 2014, pár dní po svých 92. narozeninách. Pohřeb se konal v hornopolickém kostele 1. února. Po pontifikálním rekviem, které celebroval o. biskup Baxant, byl Mons. Stejskal pohřben na místním hřbitově. 

Zobrazeno 615×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka