Sv. Jana Františka - mučednice lásky

12. 8. 2015 6:00
Rubrika: svatí
Dnes je památka svaté Jany Františky de Chantal,
manželky, vdovy i řeholnice
.
  
 
Narodila se v roce 1572 v Dijonu (ve Francii) jako dcera barona Frémyota, předsedy burgundského parlamentu. Ve 20 letech se provdala za barona Kryštofa de Chantal a během 9 let šťastného manželství s ním měla 6 dětí, z nichž 4 zůstaly naživu. Její manžel přišel o život následkem nehody na honu. 
 
Těžkou situaci zvládla i díky svému intenzivnímu duchovnímu životu. Velice stála o to, nalézt dobrého duchovního vůdce. Když ve svých 32 letech uslyšela kázání ženevského biskupa Františka Saleského, požádala jej o duchovní vedení a postupem času mezi nimi vzniklo velice krásné přátelství.
 
Když vychovala své děti a postarala se o jejich zajištění, založila v Annecy ve Francii v roce 1610 spolu se sv. Františkem Saleským kongregaci sester Navštívení Panny Marie, která byla určena svobodným ženám a vdovám, které se z věkových nebo jiných důvodů nehodily pro jiné, přísnější řehole. Jejich původním posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.
 
František Saleský si jí velmi vážil nejen pro její horlivou zbožnost, ale právě i pro její bystrost a veliký rozhled a zdatnost v administrativních záležitostech.
 
Zemřela 13. prosince 1641 v Moulins a v roce 1767 byla prohlášena za svatou.  Pohřbena byla v měděném sarkofágu v nové bazilice řádu Navštívení Panny Marie v Annecy, vedle svatého Františka Saleského. 
 

 

Z breviáře:

Silná jako smrt je láska

Z pamětí sepsaných řeholní sestrou,
sekretářkou svaté Jany Františky

Jednoho dne pronesla svatá Jana následující ohnivé věty, okamžitě věrně zaznamenané: "Milované dcery, většina našich svatých Otců a pilířů Církve nezemřela mučednickou smrtí. Proč? Co vy si o tom myslíte?" A když všechny sestry postupně odpověděly, vyslovila se i jejich svatá matka: "Podle mého názoru je to proto, že existuje ještě jiné mučednictví, zvané mučednictvím lásky; to nechává Bůh své služebníky a služebnice žít, aby pracovali a trpěli pro jeho slávu, a oni se stávají mučedníky a vyznavači zároveň." A hned dodala: "Vím, že tímto mučednictvím jsou zavázány všechny sestry Navštívení Panny Marie; s pomocí Boží je ovšem opravdu podstoupí jen ty šťastné z nich, které si to vymodlí."     

A když se jedna sestra tázala, v čem toto mučednictví spočívá, odpověděla: "Celým srdcem přijměte Boží vůli a uvidíte. Boží láska je totiž meč, který proniká do nejskrytějších a nejtajnějších koutů duše a odděluje nás od našeho vlastního já. Sama znám jednu duši, kterou láska odloučila ode všeho, co měla nejraději, a to přinejmenším tak krutě, jako kdyby jí mučitelé máchnutím meče vyrazili duši z těla."     

Jistěže jsme všichni poznali, že se tato její slova týkala jí samé. Když se potom další sestra zeptala, jak dlouho takovéto mučednictví trvá, řekla: "Od okamžiku, kdy jsme se bezvýhradně zasvětily Bohu, až do konce života. Platí to ovšem jen o lidech velkodušných, kteří si nenechávají nic pro sebe a zůstanou své lásce věrní. Těm, kdo jsou slabí a mají málo lásky a vytrvalosti, nehodlá náš Pán dopřát mučednictví, ale nechává je jít životem cestou prostřednosti, jen aby se od něho neodvrátili. Nikdy totiž neznásilňuje svobodu vůle."     

Když nakonec sestry naléhaly otázkou, zdali se toto mučednictví může vyrovnat mučednictví tělesnému, řekla: "Nezkoumejte rovnost, i když já si myslím, že jedno ve srovnání s druhým nezůstává v ničem pozadu, protože silná jako smrt je láska a protože mučedníci lásky trpívají tisíckrát horšími bolestmi, když si uchovávají život pro konání Boží vůle, než kdyby jej měli tisíckrát položit na svědectví víry a věrnosti."

Modlitba

Bože, tys posiloval svatou Janu Františku, aby vzorně obstála v různých životních okolnostech; na její přímluvu pomáhej i nám, abychom svědomitě plnili povinnosti našeho stavu a vnášeli do světa tvé světlo. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

Úryvek z listu sv. Jany Františky de Chantal:
Kráčet se zavřenýma očima

"...Před několika dny mne Pán o tom osvítil, což se mi vrylo do mysli tak, jako bych tu věc viděla; že totiž nemám hledět více na sebe, nýbrž kráčet se zavřenýma očima, opřená o svého Miláčka, nechtíc ani vidět ani znát cestu, kterou mne povede, ani vědět a znát cokoli jiného, ba ani ničeho od něho chtít, nýbrž zůstat prostě ztracená v Něm, spočívat v Něm.."

 

Odpuštění z pohledu sv. Jany Františky de Chantal:
Cesta svaté k odpuštění

„Neodpuštění, zatrpklost, horkost a hněv jsou jako čtyři stěny vězeňské cely. Odpuštění je klíč, který otvírá dveře a dovolí ti vyjít ven.“ ...Jana je jednou z těch svatých, kteří nám ukazují, jak dokáže Bůh mocně působit, opustíme-li svou malou celu zatrpklosti a sebelítosti. ...Jana podobně jako my všichni měla v každodenním životě problémy s odpouštěním. ...Vždycky - a ne bez zápasů - našla a použila „klíč“ odpuštění a získala větší svobodu.

- odpustila nevěru manželovi Kryštofovi

- odpustila vrahovi svého manžela
...Jana by asi každému, kdo prožívá žal a zatrpklost, řekla: Ať to nezahnívá. Vyhledejte pomoc moudrého, důvěryhodného přítele. ... František Janě napsal: „Chci, aby vaše srdce bylo jemné, laskavé a milosrdné, ačkoli nepochybně vím, že to bude velmi náročné a krev vám bude vřít.“...

- odpustila příbuzným
...František Saleský, poradil Janě, aby byla trpělivá, čekala na správný Boží čas a sloužila mu z celého srdce v těžkých podmínkách svého života. „Zkuste být každý den příjemnější a pokornější… a usilovně pracujte na jejich spáse,“ napsal jí.

 

Jana měla mnoho příležitostí praktikovat odpuštění během dalších 31 roků řeholního života. Ale tyto tři zkušenosti byly zásadní. Každá z nich byla jako propuštění z vězení. Do jejího vztahu vstoupilo milosrdenství a osvobodila se od hněvu a zatrpklosti. Každá zkušenost jí pomohla jít dál do oblastí, kde by mohla být plodná a tvořivá. Každý úkon odpuštění Janu vedl do „slavné svobody Božího království“ (Řím 8, 21, parafráze). Časem se stala živým projevem laskavosti, milosrdenství a soucitu vůči druhým. Jana de Chantal se podobala Ježíšovi.

 

Jana Františka de Chantal: Královna lidských srdcí

...Pro svatost, kterou projevila ve stavu panny, manželky, vdovy a zakladatelky řádu, ji můžeme směle nazvat královnou lidských srdcí.

...Janina přísnost byla mírná a její mírnost dokázala být přísná. Sama šla služebnictvu příkladem, a tak vstávala časně ráno, každý den chodila na mši do zámecké kaple a zvala tam své lidi. Pak objela své pozemky, nejčastěji na koni, důvěrně pohovořila se svými pachtýři, zajímala se o jejich práci, rodinu, o jejich potřeby. Když zůstala doma, věnovala se ručním pracím...

 

Znali jste tuto světici? Já jsem se o ní dozvěděla (ač je to má jmenovkyně) teprve, když jsem cestou na SDM do Madridu při zastávce v Annecy narazila na její sarkofág... Tenkrát se mi líbilo její jméno. :-) Dnes je mi ale nějak čím dál víc sympatická svým životem... ;-)

Zobrazeno 11057×

Komentáře

Tanhi

Přeložil jsem 105 dopisů svatého Františka Saleského Janě de Chantal

Ivka-Iva-el

Ani jsem si nevzpomněla, že má svátek zrovna dnes, ale duchovně jsem to pocítila opravdu hodně.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka