Sv. Vavřinec - upečený světec

10. 8. 2015 7:00
Rubrika: svatí | Štítky: Vavřinec , mučedník

Pokud vám dnes bude horko, vzpomeňte na sv. Vavřince, který byl umučen tím, že byl zaživa upečen...

Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník je patronem archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci...

Pocházel ze Španělska. O jeho životě toho moc známo není, ale jisté je, že byl žákem papeže Sixta II.

Za vlády císaře Valeriána bylo rozpoutáno krvavé pronásledování křesťanů. Papež Sixtus II. byl přistižen při mši a jako první ze zadržených byl popraven. Před svojí smrtí ale stačil ještě svěřit veškerý majetek svému arcijáhnovi Vavřinci.

Císařův náměstek mu ale rozkázal, aby celý poklad odevzdal. Vavřinec měl tři dny na to, aby pro pozemského krutovládce nachystal přehled všech církevních pokladů.

A protože pro Vavřince byl největším pokladem křesťanský lid, shromáždil 10.srpna roku 258 n.l. své věřící před císařským palácem, předvolal do předních řad mrzáky a nemocné, a před římským úředníkem je prohlásil za poklad církve.

Takovouto opovážlivost si Valerianus nemohl nechat líbit – ihned rozkázal vojákům, aby Vavřince nahého hnali na pahorek Viminale a na cestě jej ze všech stran bičovali, aby kusy masa z něho padaly.

Řetězy byl pak připoután na rošt a zaživa opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár působil co největší a nejdelší bolesti.

Proto bývá často zobrazován s roštem.

Ostatky Vavřincovi jsou uloženy za hlavním oltářem chrámu San Lorenzo fuori le Mura (Sv. Vavřinec za hradbami), který se nachází ve východní části Říma.

Zdroj: Životopis sv. Vavřince

 

Bože, Tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i nás následovat příklad jeho lásky: milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
(závěrečná modlitba z breviáře)

Jméno svatého Vavřince nese mj. i kaple, která stojí na vrcholu Sněžky, kam se můžete vydat na pouť.
více info: o putování na Sněžku
plakátek: Svatovavřinecká pouť na Sněžku
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/poutnici-z-ceska-i-polska-vyrazi-na-pout-na-snezku-20150809

 

Zobrazeno 4085×

Komentáře

JiKu

Prý žádal, aby ho uprostřed opékání otočili na druhý bok, že jeden je již opečen dost. Proto je také patronem kuchařů.

Milá a sympatická morbidita církve :-)

Meduňka

U nás máme kostel zasvěcený sv. Vavřinci.
Sv. Vavřinec byl velmi statečný ve víře.
Je pro nás příkladem k následování.

slu-nicko

V těchhle vedrech mi ten titulek připadal jako vtip... no, zase jsem moudřejší, díky ;-)

Žaaba

A taky patron nás knihovníků! :)

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka