26. 6. 2014 0:00
Rubrika: osobnosti

Zítra si připomeneme výročí úmrtí oseckého cisterciáka, kněze a hudebního skladatele Jakoba Jana Trautzla (1749-1834), známého též pod přezdívkou Sapúto.


19. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

»Chci Boží chléb, tělo Ježíše Krista, toho z Davidova rodu. Za nápoj chci jeho krev, jeho nepomíjející lásku.« (sv. Ignác z Antiochie, Římanům 7,3) Právě dnes prožíváme slavnost Těla a krve Páně, slavnost Nejsvětější svátosti, slavnost viditelné,…


15. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

– takto se znamenáme křížem, takto církev žehná, takto křtíme, takto začínáme a končíme modlitbu. Vzývání Nejsvětější Trojice tvoří základ našeho křesťanského života, jako víra v jediného Boha ve třech osobách tvoří základ naší víry. O dnešní…


8. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

»Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, tys o Letnicích dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého Svatého Ducha. V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny národy a…


29. 5. 2014 0:00
Rubrika: události

Je trochu zvláštní oslavovat něčí odchod. A ještě zvláštnější je radovat se z rozloučení s někým, na němž nám záleží.


11. 5. 2014 0:00
Rubrika: události

»Pastýř a strážce našich duší dal své církvi takové zřízení, že lid, který si vyvolil a vykoupil svou krví, musí mít stále až do konce světa kněze, aby křesťané nikdy nebyli jako ovce bez pastýřů. Apoštolové znali tuto Kristovu vůli a pod vlivem…


27. 4. 2014 0:00
Rubrika: události

Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ (Jan 20,26)


25. 4. 2014 0:00
Rubrika: osobnosti

Na dnešní den připadá výročí úmrtí Benedikta Littweriga, opata kláštera cisterciáků v Oseku u Duchcova.


20. 4. 2014 23:30
Rubrika: události

»Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.…« (Jan 20,1)


18. 4. 2014 0:16
Rubrika: události

Budou hledět na toho, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. (Zach 12,10)


Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka