26. 6. 2014 0:00
Rubrika: osobnosti

Zítra si připomeneme výročí úmrtí oseckého cisterciáka, kněze a hudebního skladatele Jakoba Jana Trautzla (1749-1834), známého též pod přezdívkou Sapúto.


19. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

»Chci Boží chléb, tělo Ježíše Krista, toho z Davidova rodu. Za nápoj chci jeho krev, jeho nepomíjející lásku.« (sv. Ignác z Antiochie, Římanům 7,3) Právě dnes prožíváme slavnost Těla a krve Páně, slavnost Nejsvětější svátosti, slavnost viditelné,…


15. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

– takto se znamenáme křížem, takto církev žehná, takto křtíme, takto začínáme a končíme modlitbu. Vzývání Nejsvětější Trojice tvoří základ našeho křesťanského života, jako víra v jediného Boha ve třech osobách tvoří základ naší víry. O dnešní…


8. 6. 2014 0:00
Rubrika: události

»Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, tys o Letnicích dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého Svatého Ducha. V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny národy a…


29. 5. 2014 0:00
Rubrika: události

Je trochu zvláštní oslavovat něčí odchod. A ještě zvláštnější je radovat se z rozloučení s někým, na němž nám záleží.


11. 5. 2014 0:00
Rubrika: události

»Pastýř a strážce našich duší dal své církvi takové zřízení, že lid, který si vyvolil a vykoupil svou krví, musí mít stále až do konce světa kněze, aby křesťané nikdy nebyli jako ovce bez pastýřů. Apoštolové znali tuto Kristovu vůli a pod vlivem…


27. 4. 2014 0:00
Rubrika: události

Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ (Jan 20,26)


25. 4. 2014 0:00
Rubrika: osobnosti

Na dnešní den připadá výročí úmrtí Benedikta Littweriga, opata kláštera cisterciáků v Oseku u Duchcova.


20. 4. 2014 23:30
Rubrika: události

»Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.…« (Jan 20,1)


18. 4. 2014 0:16
Rubrika: události

Budou hledět na toho, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. (Zach 12,10)


« novější 1 2 3 4 5 6 45 89 133 177 starší »

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka