Misijní neděle - nejen denní výdělek pro misie

17. 10. 2015 16:55
Rubrika: události

V neděli 18. října proběhne celosvětový den modliteb za misie spojen s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším. 

Před 89 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě připravuje ve spolupráci s farnostmi Papežské misijní dílo. Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Spojme se i my s celým světem a podpořme Misijní neděli. Darujme např. svůj jednodenní výdělek pro misie. V mnoha farnostech se konají různé aktivity jako např. Misijní jarmarky nebo štrůdlování... Možností, jak PMD podpořit, je mnoho. Důležitá je i modlitba.

Papežská misijní díla nás i letos vybízejí k vytvoření společného
Misijního Mostu Modlitby (MMM),
který se koná v předvečer Misijní neděle,
tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod

Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

Misijní neděleZdroj: www.missio.cz

"Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás; a zároveň vnímáme, že láska vycházející z jeho probodnutého boku se rozšiřuje na všechen Boží lid a na celé lidstvo. Právě v tom rovněž cítíme, že On nás chce používat, aby pronikal stále blíže k milovanému lidu (srov. tamtéž,268) a ke všem, kdo ho hledají s upřímným srdcem. V Ježíšově příkazu „jděte“ jsou přítomné všechny scénáře a stále nové výzvy pro evangelizační poslání církve. V ní jsou všichni povoláni k hlásání evangelia svědectvím života. A zvláště od zasvěcených se požaduje naslouchání hlasu Ducha, který je vyzývá, aby šli vstříc velkým misijním perifériím, mezi národy, k nimž se evangelium ještě nedostalo.

...
Obracím se především na mladé, kteří jsou ještě schopni odvážných svědectví a obětavých činů, jež často jdou proti proudu: nenechte si uloupit sen o skutečné misii, o následování Ježíše, k němuž bude patřit naprosté sebedarování. Ve skrytosti svého svědomí se zeptejte, z jakého důvodu jste se rozhodli pro misijní řeholní život, a svou připravenost pro jeho přijetí poměřujte tím, čím On je: darem lásky pro službu hlásání evangelia; a pamatujte na to, že hlásání evangelia je, spíše než potřebou pro ty, kdo ho ještě neslyšeli, nezbytností pro toho, kdo miluje svého Mistra."

(Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2015)

 

Hymna Papežských misijních děl: "Pošli mě, půjdu já"

"Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina.
My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu pokřtěni."

(Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2015)
Dopis v plném znění

 

www.missio.cz

Zobrazeno 4467×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka