Liturgické čtení

14. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte


1. čtení: Iz 61, 1 - 2a. 10 - 11

Žalm: Lk 1, 46-48a. 48b-50. 53-54 Odp.: Iz 61, l0b

2. čtení: 1 Sol 5, 16-24

Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28

 

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
   A toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem."
   "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne."
   Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?"
   Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš."
   Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?"
   Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Sdílet

Komentáře

juniper Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.<br />
I my jsme posláni od Boha, abychom o Ježíši Kristu svým životem svědčili, ale položme si popravdě otázku, jsme opravdu svědky Krista? Sám za sebe mohu říct že ještě ne, že je ještě mnoho v mém životě, co brání stát se Jeho lampou, která vydává světlo Pravdy. Pane smiluj se nade mnou hříšníkem.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka