Schválena Všeobecná deklarace lidských práv

10. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené

10. 12. 1948 byla OSN schválena Všeobecná deklarace lidských práv.


Je to nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Jedná se o přirozená práva existující nezávisle na listině, ale ve světě se stále mnohdy nedodržují… Některé státy, mezi nimi i Československo, tuto listinu podepsaly a lidská práva prosazují ve svých zákonech.

Toto jsou některá lidská práva:

Rovnost všech lidí v důstojnosti a v právech

Nezávislost státu na náboženství nebo ideologii

Právo na soudní a jinou právní ochranu

Právo občanů na odpor v případě narušení řádu základních práv a svobod

Právo na život

Lidský život je hoden ochrany již před narozením

Trest smrti se nepřipouští

Nedotknutelnost osoby a zákaz mučení

Právo na ochranu zdraví

Zákaz ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem

Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby

Právo na informace, zákaz cenzury

Nedotknutelnost osobního soukromá a obydlí

Právo na vzdělání

Právo vlastnit majetek

Právo etnických menšin na rozvoj, vlastní kulturu, sdružování

Právo na užívání vlastního jazyka, vzdělání ve vlastním jazyce, užívání jazyka v úředním styku

Právo na svobodnou volbu povolání a svobodné podnikání

Právo každého na získávání prostředků pro život prací a právo občanů na hmotné zajištění, pokud bez své viny nemohou předchozí právo vykonávat

Právo na hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele a ve hmotné nouzi

Zvláštní ochrana rodiny, právo rodičů pečovat o děti a vychovávat je

/růžetrnitá/

Sdílet

Komentáře

violistová Podle mě to právo na život v naší zemi není zas až tak v pořádku když se beztrestně můžou vraždit nenarozené děti a teď si naši státníci zahrávají i s eutanazizí...

xenofon houslistová: To ještě není všechno, oni (hlavně EU) chtějí zavést potraty mezi lidská práva. A stejně tak sodomitské svazky. Já doufám, že nebude přijata Lisabonská smlouva.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka