Liturgické čtení

2. 8. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.


1. čtení: Ex 16, 2-4. 12-15

Žalm: Žl 78 (77), 3+4bc. 23-24. 25+54 Odp.: 24b

2. čtení: Ef 4, 17. 20-24

Evangelium: Jan 6, 24-35

 

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafaranaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?"
Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí."
Zeptali se ho: "Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpověděl: "To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal." Řekli mu: "Jaké tedy ty děláš znamení, abychom viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno : ' Chléb z nebe jim dal jíst.' "
Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."

Zobrazeno 1371×

Komentáře

hama-pemptos

Rád bych připomněl, že dnes slavíme (nebo jsme včera oslavili) svátek sv. Alfonse z Liguori. Tento geniální muž a vynikající právník opustil po nespravedlivě prohraném soudním procesu marnosti tohoto světa a dal se na duchovní dráhu. Zaměřil svou službu na lidi na okraji společnosti, založil kongregaci Redemptoristů a je autorem vynikající mnohasvazkové Morální teologie, ve které nachází katolickou zlatou střední cestu mezi přílišnou volností a jansenistickou přísností. Dnes je jeho teologické dílo, označené známkou "jistá nauka", často neprávem opomíjeno. Prosme tohoto světce o přímluvu, abychom obstáli v tomto světě nemravnosti.<br />
<br />
Svatý Alfonsi z Liguori, oroduj za nás!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka