Obrácení sv.Pavla

25. 1. 2010 12:05
Rubrika: Nezařazené

Na úplném konci týdne modliteb za jednotu křesťanů přichází každoročně příklad sv. Pavla, kterého si Kristus vyvolil k apoštolské službě. V dnešním chápání něco nevídaného. Mladý muž, pravověrný žid, který pronásleduje heretiky hlásící se k jistému Ježíši, který byl za své hereze ukřižován, se nyní obrací ke svým představitelům zády a sám přijímá křest. Ze Šavla, syna Judova, se nyní stává apoštol Pavel.


 

Šavel (nebo též Saul) byl synem jednoho významného Izraelity, přesněji o jeho původu není mnoho známo, z Písma jen vyplývá, že po svém otci zdědil práva římského občana, tudíž jej později nemohla židovská velerada odsoudit a zodpovídal se pak přímo před soudy v Římě.

V chrámové škole nabyl veškerého náboženského vzdělání a jelikož to byla povinnost každého, tak se vyučil i řemeslu. V době, kdy se začínala formovat církev, ještě neměl žádné význačné postavení. To se však změnilo po ukamenování sv. Štěpána. Šavel sám horlil po krvi křesťanů a vyžádal si od velerady dekrety na osady v Damašku, odkud chtěl v poutech přivést křesťany do Jeruzaléma. Po takovém činu by jistě stoupl jeho společenský kredit a možná by získal funkci mezi velekněžími. Kristus se mu však na cestě v poušti zjevuje, volá: "Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?" a zcela mění jeho duchovní život. Vše, co bylo pro něj předtím zcela tak jasné ,se nyní bortí. Začíná zcela od nuly a veden Barnabášem se vydává na svou první apoštolskou cestu do Antiochie. Měl to, co ostatní apoštolové postrádali - důkladnou znalost židovské nauky, ze které vycházel. Díky tomu se několikrát dostal do konfliktu s Petrem, který se na něj díval podle některých svědectví často skrz prsty, protože se obával, že Pavel je jen nějakou provokací ze strany židovstva.

Sledujme více texty sv. Pavla, i to, co nám jimi často chce říci!

Zobrazeno 1933×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka