Obrácení sv.Pavla

25. 1. 2010 12:05
Rubrika: Nezařazené

Na úplném konci týdne modliteb za jednotu křesťanů přichází každoročně příklad sv. Pavla, kterého si Kristus vyvolil k apoštolské službě. V dnešním chápání něco nevídaného. Mladý muž, pravověrný žid, který pronásleduje heretiky hlásící se k jistému Ježíši, který byl za své hereze ukřižován, se nyní obrací ke svým představitelům zády a sám přijímá křest. Ze Šavla, syna Judova, se nyní stává apoštol Pavel.


 

Šavel (nebo též Saul) byl synem jednoho významného Izraelity, přesněji o jeho původu není mnoho známo, z Písma jen vyplývá, že po svém otci zdědil práva římského občana, tudíž jej později nemohla židovská velerada odsoudit a zodpovídal se pak přímo před soudy v Římě.

V chrámové škole nabyl veškerého náboženského vzdělání a jelikož to byla povinnost každého, tak se vyučil i řemeslu. V době, kdy se začínala formovat církev, ještě neměl žádné význačné postavení. To se však změnilo po ukamenování sv. Štěpána. Šavel sám horlil po krvi křesťanů a vyžádal si od velerady dekrety na osady v Damašku, odkud chtěl v poutech přivést křesťany do Jeruzaléma. Po takovém činu by jistě stoupl jeho společenský kredit a možná by získal funkci mezi velekněžími. Kristus se mu však na cestě v poušti zjevuje, volá: "Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?" a zcela mění jeho duchovní život. Vše, co bylo pro něj předtím zcela tak jasné ,se nyní bortí. Začíná zcela od nuly a veden Barnabášem se vydává na svou první apoštolskou cestu do Antiochie. Měl to, co ostatní apoštolové postrádali - důkladnou znalost židovské nauky, ze které vycházel. Díky tomu se několikrát dostal do konfliktu s Petrem, který se na něj díval podle některých svědectví často skrz prsty, protože se obával, že Pavel je jen nějakou provokací ze strany židovstva.

Sledujme více texty sv. Pavla, i to, co nám jimi často chce říci!

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka