Matamoros

25. 7. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pomoz Bože a svatý Jakube!" šeptal kněz Pelayo v rozedraném hábitu kleče před oltářem kostela v Claviju léta Páně osmistéhočyřiačtyřicátého.


Po nočním bdění měl ve svém srdci pokoj. Věděl, že Bůh své věrné neopouští. Dnes je den rozhodující bitvy. Množství nepřátel je příliš velké, aby rytíři bránící toto město mohli osvobodit od obléhání. Dnes je slavný den, kdy vstoupí do věčnosti zabiti zbraněmi těch, kteří křesťany nazývají nevěřícími psy.
„Pomoz Bože a svatý Jakube!" - křičeli křižáci na hradbách. Jejich hlasy však zanikali v řevu tisíců snědých bojovníků. Proti volání „Allahu akhbar" zněly poměrně tiše, avšak jasně jak andělské polnice, trubky křesťanského vojska vyzývající k odvaze. Tu jako blesk zazářilo vycházející slunce, které oslepilo maurské muslimy, kteří se rozhodli dobýt Evropu mečem a tak ji podřídit Proroku Mohamedovi.  
Co to vidí znavení a malomyslní rytíři před sebou? Jezdec s bílým koněm vyjel zpoza hradeb a vrhnul se proti hordě útočící na opevnění. Již se rozhání neohroženě svým rytířským mečem proti zakřiveným kindžálům a lehkým tureckým šavlím. Jakou to silou vládne jeho paže stínající hlavy nepřátel? Zmatek mezi nepřáteli se vzmáhal. Jakoby ne jeden, ale deset jezdců bojovalo proti přesile.
„SantYago, SantYago přišel,  aby nám pomohl!" Křik se vzmáhal. Tím nebeským zjevením se situace obrátila. Křesťanští rytíři se na svých těžkých koních pustili do pronásledování prchajících Maurů.
„Sant Yago, Matamoros!" Ten večer si všichni ve vojenském ležení uvědomovali, že je Bůh zachránil skrze svého posla, o němž všichni byli přesvědčeni, že to byl svatý Jakub.
A Pelayo? Rozhodl se uchýlit zpět do poustevny, kde nadále žil s neutuchající vděčností v pokorné chudobě na znamení pokání za hříchy vítězů...

 

K příběhu vymyšlenému na základě strohých údajů z internetu přidejme ještě jednu legendu.

Po Ježíšově smrti svatý Jakub hlásat evangelium pryč z Palestiny a došel až do dnešního Španělska. Jeho misijní činnost na Pyrenejském poloostrově se setkala s rozhodným odmítnutím místního obyvatelstva. Svatému Jakubovi se zde podařilo získat jen 8 učedníků. Všichni se setkali jedné noci za zdmi římské pevnosti Caesaraugusty na pravém břehu řeky Ebro. Zklamán neúspěchem svého misijního působení chtěl se sv. Jakub ihned vrátit do Palestiny. A právě tehdy uprostřed mrazivé lednové noci roku 40 se na nebi ukázal neobvyklý jas a v něm andělé, kteří přinášeli jaspisový sloup (pilar) s Matkou Boží. Andělé postavili sloup na zem a Panna Maria promluvila ke svatému Jakubovi: "Synu, to místo je určeno k tomu, abych zde byla uctívána. Díky tobě zde povstane na mou památku kostel. U tohoto sloupu postavíš oltář. Na tomto místě vykoná na mou přímluvu moc Nejvyššího neobyčejná znamení a zázraky zvláště pro ty, kteří mě zde budou vzývat ve svých potřebách. Tento sloup zde bude stát až do konce věků."
Svatý Jakub na místě vybudoval kapli, která se nazývá Santa Capilla (nyní je uvnitř velké budovy Baziliky Panny Marie "El Pilar"). Poté se vrátil do Jeruzaléma a tam roku 44 zemřel mučednickou smrtí na rozkaz Heroda Agrippy.
Jeho tělo naložili učedníci na loďku a pustili na moře, aby nebylo zneuctěno. Andělé pak vedli loďku celým Středozemním mořem, až ji vlny vyplavily na španělském pobřeží. Tam tělo našli jeho španělští učedníci a pochovali jej na místě, kde dnes stojí Santiago.

Letos slavíme svátek apoštola Jakuba v neděli. Letošní rok se tedy podle vyhlášení papeže Kalixta II. nazývá svatojakubský. V katedrále v Santiagu de Compostela je otevřena Svatá brána, kterou procházejí poutníci prosící o milost obrácení, odpuštění a pomoc v životě.

I my se obraťme ve víře s prosbou o přímluvu k svatému apoštolu Jakubovi, aby nám Bůh poslal pomoc, když budou naše životy v ohrožení.
Prosme Boha, aby na přímluvu toho, který jako první z apoštolů pro Ježíše prolil svou krev, zachránil Evropu před islámem. Abychom se po boku apoštola Jakuba postavili jako stateční vyznavači jediného Pána a Spasitele, Ježíše Krista, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje, vždycky se štítem víry, jímž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého, s přílbicí spasení a s mečem Ducha, jímž je slovo Boží....

Jak se bojuje o přední místo v Božím království čtěte zde.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_V%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD#Legendy_o_svat.C3.A9m_Jakubovi

 

 

Zobrazeno 1348×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka