Pater Josef Olejník

11. 7. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

P.J.O. - za touto zkratkou, kterou najdeme pod mnohým rukou psaným notovým záznamem, se skrývá skromný, nenápadný a přece významný muž Boží, kněz Kristův    P. Josef Olejník, který byl povolán na věčnost právě před rokem ve věku 95 let.


Nějak se k němu nehodí tituly, jimiž byl za své dílo odměňován. Nehrál si na monsignora, docenta, papežského preláta... On hrál a zpíval vždycky a všude ke slávě Boží. Ať to bylo při slavnostech v olomoucké katedrále, se sborem velkobystřickým nebo na teologické fakultě s bohoslovci...
Když nás učil liturgickému zpěvu, čišela z něj pokora před tím úžasným dílem vykoupení, před dějinami spásy, do nichž vstupoval se svým darem umění, o němž věděl, že je darem Ducha.

Následujících pár životopisných údajů je opsáno z jeho parte:
Narodil se 1. 7. 1914 ve Strání-Květná. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na CMBF v Olomouci byl vysvěcen na kněze 5. 7. 1938. Po kaplan­ské službě ve Vsetíně odešel do Říma, kde studoval od r. 1939 do 1945 na Papež­ském institutu posvátné hudby. Sloužil 9 měsíců v československé armádě v Anglii. Po návra­tu do vlasti byl vicesuperiorem semináře a lektorem CMBF v Olomouci a zároveň kaplanem ve farnosti sv. Michala. V letech 1950-1968 spravoval farnosti Andělská Hora, Dětřichovice a Rudná pod Pradědem. „Českou mši z Andělské Hory" složil r. 1966. Od roku 1968 působil na CMBF v Olomouci a v Litoměřicích až do r. 1975, kdy mu byl od­ňat státní souhlas. Roku 1990 se stal docentem na CMTF v Olomouci v oboru li­turgického zpěvu a vypomáhal ve farnosti Moravičany. Od r. 1973 až dosud vedl smíšený chrámový sbor ve Velké Bystřici. Až do své smrti se věnoval zhudebňo­vání liturgických textů a byl vyhledávaným duchovním vůdcem a zpovědníkem.

„Magister Josef Olejník zůstane pro mne stejně jako pro několik generací bohoslovců, kněží a věřících nezapomenutelnou osobností. Bůh ho obdařil darem hudebního umění a on dokázal Boží lid u nás doslova rozezpívat - ať už v mešních ordináriích nebo responsoriálních žalmech, sborových skladbách či kancionálových písních," vzpomíná na P. Olejníka olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. O jeho stylu nácviku zpěvu přede mší svatou říká: „Byly to krátké, ale velice pronikavé katecheze, po nichž pak lidé zpívali s velkým zaujetím a zbožností. Uváděl nás do krásy liturgie. Jako vynikající znalec gregoriánského chorálu vnesl do obnovené liturgie po Druhém vatikánském koncilu skladatelsky originální zpěvný výraz, který souzněl s duší našeho lidu a s duchem českého jazyka." Ve všem se podle biskupa Hrdličky odrážela Olejníkova víra, kněžská zralost a pravdivá snaha o svatost života.

Když jedu domů a projíždím cestou mezi Světlou Horou a Andělskou Horou, vzpomenu občas, že někde tady se setkal otec Josef s inspirací, kterou vtiskl do vroucí melodie proměňování.
„To není jen tak, ta melodie to musí být něco zcela mimořádného, vždyť se bude podílet na největším zázraku: na proměňování", říkával nám. „A pak jsem jednou šel domů ze Světlé Hory a napadlo mě to, tak jsem sednul na patník a rychle jsem to zapisoval..." Jak prostě a jednoduše působí Boží milost!
Až budete zpívat při mši svaté slova modlitby Otčenáš, vzpomeňte si přímluvou i na otce Josefa. Pomáhá i vám chválit Boha, jak jen můžete, neboť „kdo zpívá, dvakrát se modlí."

Má ústa ať hlásají Boží chválu, ať mu každý dobrořečí na věky věků - zní často prostorem našich kostelů. Myslím, že citovaná slova žalmu, zhudebněná P. Josefem Olejníkem, zcela vyjadřují  celoživotní naplnění jeho poslání zde na zemi.

zdroje:

http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=6767 a

http://tisk.cirkev.cz/lide-a-udalosti/zemrel-mons-josef-olejnik/

Pěkná slova o životě a díle P. Josefa Olejníka najdete také v tomto článku.

Zobrazeno 1938×

Komentáře

marujanickova

Byl to výborný skladate..... =)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka