Královehradecká diecéze

10. 11. 2010 0:04
Rubrika: události

byla zřízena 10. listopadu 1664 bulou Super universas, kterou vydal papež Alexandr VII.


Do 10. století patřilo území severovýchodních Čech rodu Slavníkovců, z něhož pocházel 2. pražský biskup sv. Vojtěch a který sídlil na Libici.  Církevní organizace existovala na východě Čech již od počátku křesťanství v českých zemích a byla součástí pražské diecéze, ustavené na konci 10. století. Roku 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. V souvislosti s tím vzniklo biskupství litomyšlské. Během husitských válek však zaniklo.
Zřízení samostatného biskupství v 17. století souvisí s obnovou katolické církevní organizace během katolické reformace, neboť toto území bylo jednak poměrně vzdálené od dosavadního střediska této správy v Praze, jednak se katolická církev snažila obnovit svou strukturu na území, které z větší části přestalo být katolickým. V bule SU je také hradecký kostel Svatého Ducha povýšen na kostel katedrální. V průběhu následujícího století se nově zřízené biskupství stalo důležitou součástí katolického reformačního úsilí

Prvním  biskupem se měl stát původně - podle jmenování císaře Ferdinanda III. - opat beneditkýnského kláštera v Emauzích Jaun Caramuel. Caramuel však později odešel do Itálie a stal se biskupem v lombardském Vigevánu, kde 8. září 1682 zemřel. Ferdinandův nástupce císař Leopold I. nově vzniklé biskupství přidělil opatu Matoušovi Ferdinandu Sobkovi z Bilenberka, který lépe znal zdejší kraj z doby svého působení v broumovském klášteře. Zajímavostí je, že první královehradecký biskup se stal v roce 1668 pražským arcibiskupem. Pražský arcibiskup Dominik Duka je šestým v dějinách, který byl papežem povolán z Hradce Králové do Prahy na svatovojtěšskou katedru. Mezi biskupy královehradeckými je vhodné ještě připomenout pomocného biskupa Matyáše Františka Chorinského z Ledské (1769-1776), který se stal v roce 1777 prvním biskupem brněnským.

Rozloha diecéze je 11 650 km2. Hranice diecéze se mírně liší od hranic bývalého východočeského kraje. Počet obyvatel diecéze je 1,26 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307 tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných je 450 tisíc.
Diecéze je správně členěna do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci okrskového vikáře. Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím.
Každý vikariát tvoří několik farností, celkem je jich od 1.1.2010 v diecézi 265. Farnost může být buď zřízena v rámci jedné obce či její části, nebo může být tvořena několika obcemi dohromady. V posledních letech probíhá proces slučování farností, při kterém jsou rušeny a zanikají slučované farnosti. Do r. 2003 tak bylo v diecézi 447 farností.
Diecézi v současné době řídí administrátor diecéze Mons. Josef Kajnek.Dále v diecézi žije a působí arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., emeritní biskup královéhradecký.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BDch_biskup%C5%AF
http://www.diecezehk.cz/dieceze/
http://www.farnostnasavrky.ic.cz/03Nasa%20hist.htm

Zobrazeno 2334×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka