Dcera královská

2. 3. 2011 8:27
Rubrika: svatí | Štítky: Anežka Česká

Tiší a srdcem prostí
zrcadlem minulosti
nám hledí v tvář.
Tak mnoha staletími,
dny dobrými i zlými,
prosvítá Anežky zář.


Dnes není možné opomenout 800. výročí narození sv. Anežky České (Anežky Přemyslovny), které si v roce 2011 připomínáme a zahájení Roku svaté Anežky České.
Dnešní den je spojen s výročím smrti
(+ 2. 3. 1282) této světice, která významně zasáhla do života našeho národa kdysi v dějinách i v době nedávné.
Její život si připomeňme zde .

Doporučuji využít audio archivu Radia Proglas, který uveřejnil ve dvacetidílném cyklu čtení na pokračování z knihy
Františka Křeliny Dcera královská
.

Připojme se k modlitbě a vyprošujme naší zemi pokoj a dobro!

Litanie k svaté Anežce České

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se se nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Nejsvětější Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, přimlouvej se za nás!
Svatá Boží Rodičko, přimlouvej se za nás!
Svatá Panno panen, přimlouvej se za nás!
Svatá Anežko Česká , přimlouvej se za nás!
Vznešená dcero rodu královského, přimlouvej se za nás!
Ozdobo země české, přimlouvej se za nás!
Přítelkyně svaté Kláry, přimlouvej se za nás!
Slávou světa pohrdající, přimlouvej se za nás!
Pokorná řeholnice, přimlouvej se za nás!
Příklade poslušnosti, přimlouvej se za nás!
Vzore skromnosti, přimlouvej se za nás!
Dobroditelko chudých, přimlouvej se za nás!
Láskyplná sestro nemocných, přimlouvej se za nás!
Ochotná pomocnice potřebných, přimlouvej se za nás!
Osvědčená přímluvkyně trpících, přimlouvej se za nás!
Mocná orodovnice zarmoucených, přimlouvej se za nás!
Rádkyně českých králů, přimlouvej se za nás!
Usmiřující rozhněvané, přimlouvej se za nás!
Vítězná bojovnice proti zlu, přimlouvej se za nás!
Abychom tě dovedli následovat, přimlouvej se za nás!
Abychom Boha milovali a jemu sloužili, přimlouvej se za nás!
Abychom bližní za své bratry považovali, přimlouvej se za nás!
Abychom trpící utěšovali podle tvého příkladu, přimlouvej se za nás!
Abychom nuzným pomáhali, jak tys to činila, přimlouvej se za nás!
Abychom se v křesťanských ctnostech zdokonalovali, jak tys to dovedla, přimlouvej se za nás!
Abychom byli vždy poslušni vůle Boží, přimlouvej se za nás!
Abychom tělo, svět a ďábla přemáhali, přimlouvej se za nás!
Abychom svou víru statečně vyznávali, přimlouvej se za nás!
Abychom veškerá utrpení statečně snášeli, přimlouvej se za nás!
Abychom nikdy naději neztratili, přimlouvej se za nás!
Abychom na život věčný nezapomínali, přimlouvej se za nás!
Abychom byli na smrt dobře připraveni, přimlouvej se za nás!
Abychom se rádi posilovali svatými svátostmi, přimlouvej se za nás!
Abychom se jednou s tebou shledali v nebeském domově, přimlouvej se za nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Modleme se
Věčný Bože, obětujeme ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys zahojil rány našich duší a na přímluvu svaté Anežky České dej nám své požehnání a vyslyš naše pokorné prosby. Uděl nám všechny milosti, potřebné tělu i duši a v hodině smrti nám buď milostiv!
Zvláště pak tě prosíme za . . . (vyjádři svými slovy, co chceš novénou vyprosit).
Pevně důvěřujeme, že nás vyslyšíš, abys tak oslavil naší přímluvkyni, svatou Anežku Českou. Kdyby snad naše prosba nesouhlasila s plánem tvé Prozřetelnosti, prosíme tě, dej nám sílu a odevzdanost do tvé svaté vůle.

Oroduj za nás, svatá Anežko Česká,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních!

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Celou novénu můžete najít zde: http://www.knihovna.net/KNIHA/0040_t.htm

Zobrazeno 1138×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka