Ľudovít Štúr- muž mnohých rozhodnutí

28. 10. 2011 0:00
Rubrika: osobnosti

V polovici 19. storočia patril medzi slovenskú inteligenciu. Dokázal zburcovať masy a preto viedol aj slovenské národné obrodenie.


Kodifikoval spisovný jazyk, ktorí Slováci používajú doteraz. Významnú úlohu zohral v Slovenskom povstaní...


Ľudovít Štúr sa vlastným menom volal Ludevít Velislav Štúr. Môžeme mu pripísať až 9 rôznych funkcií: politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Narodil sa 28. októbra v obci Uhrovec v rodine národne zmýšľajúceho učiteľa miestnej evanjelickej školy Samuela Štúra. Ten bol spätý s Františkom Palackým, českým historikom a politikom, ktorý žil istý čas v jeho rodine. Myslenie Ľudovíta Štúra ovplyvnil profesor na gymnáziu v Rábe, Leopold Petz, ktorý u neho rozvinul záujem o Slovanstvo.

Spoločnosť česko-slovanská

Po dvoch rokoch Štúr prestúpil na evanjelické lýceum v Bratislave. V roku 1829 založili študenti lýcea Spoločnosť česko-slovanskú, ktorá slúžila ako samovzdelávací spolok. Jej členovia si cibrili gramatiku, písali literárne práce a študovali slovanské dejiny. Ľudovít sa stal jej členom. Bol svedomitý a húževnatý študent. Neskôr prevzal funkciu podpredsedu. Členovia spoločnosti tajne zorganizovali známu prechádzku na bratislavský hrad Devín. Po Štúrovom príhovore o histórii Veľkej Moravy si účastníci dali slovanské mená. Štúr prijal meno Velislav.

Kodifikácia spisovného jazyka

Ako 24 ročný odišiel Štúr na univerzitu do Halle, kde sa postupne vyformoval až do úlohy politika. Štúr sa pokúsil spojiť katolíkov a evanjelikov v myšlienke jednotného spisovného jazyka. Vybral si stredoslovenské nárečie pre jeho rozšírenosť a zrozumiteľnosť. V roku 1843 sa stretli Štúr, Hurban a Hodža na Hurbanovej fare v Hlbokom. Tu vyriešili spôsob praktického zavedenia jazyka do praxe.

„Štúrove“ Slovenské národné noviny

Štúrovi sa neskôr podarilo získať povolenie od panovníka vydávať Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski. Práve tu Štúr využil kodifikovaný jazyk a zrealizoval zavedenie spisovnej slovenčiny medzi obyčajných ľudí. Redaktori písali o osvetovej činnosti, sociálnych právach a aktuálnej politickej situácii. Všetky články však podliehali kontrole cenzora. Noviny mali nielen podporovateľov, ale aj odporcov, ako napríklad P.J. Šafárika a Jána Kollára.

Snaha o riešenie situácie

V roku 1846 vydal Štúr Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. Bola to obhajoba nutnosti spisovného jazyka. Významné bolo aj jeho jazykovedné dielo Náuka reči Slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. Na základe silného pomaďarčovania národa boli skoncipované Žiadosti slovenského národa. Ich základom bolo riešenie konfliktu oboch krajín na základe vzájomnej rovnoprávnosti. Maďarská vláda vydala na iniciátorov- Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Vo Viedni následne vznikla Slovenská národná rada, na pozadí ktorej stál už spomenutý „trojlístok“ národných buditeľov na čele so Štúrom. SNR fungovala ako vykonávateľ moci na Slovensku a vzoprela sa maďarskej nadvláde. V septembri 1848 vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania za vydobytie si svojich národných a sociálnych práv. Neúspech zažila slovenská inteligencia po tom, ako Viedeň opätovne odmietla ochrániť Slovákov pred národnostným útlakom Maďarov. Odmietla aj schválenie povolenia vydávať slovenské politické noviny. (Slovenské národné noviny zanikli počas revolučných rokov)

Smutný koniec

Ľudovít Štúr prežil posledné obdobie života v Modre pod policajným dozorom, kde sa staral o deti zosnulého brata. Postupne mu zomierali všetci jeho blízki- otec, mama, dokonca aj jeho láska- Adela Ostrolúcka. On sám zomiera ako 40 ročný pri tom, ako si nešťastne postrelí stehno na poľovačke. Špekulácie o samovražde alebo cudzom zavinení sa nikdy nepotvrdili.

Zaujímavosť: Po Ľ. Štúrovi je pomenovaná planétka 3393 Štúr

Sonulka_b, foto: http://www.pre-slovensko.sk/clanky/003-spomienky-sucasnikov-na-ludovita-stura.php   http://www.sme.sk/c/3972959/slovencina-oslavovala.html     http://encyklopedia.sme.sk/c/5483285/stur-zalozil-slovenske-noviny.html

Zobrazeno 2328×

Komentáře

Pavel Husák (yetti)

událostí dne je vznik ČSR!

sonulka_b

Tak si o tom prečítaj v archíve: www.udalosti.signaly.cz - Říjen 2008...Nemôžeme písať stále o tom istom.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka