Horlivý kazatel a první mučedník

26. 12. 2011 0:00
Rubrika: svatí

Dnes si v církevním kalendáři připomínáme svátek sv. Štěpána.Vše, co je známo o prvním mučedníkovi pro víru v Krista, je obsaženo ve Skutcích apoštolů (Sk 6;7).


Svatý Štěpán byl patrně řecky mluvícím Židem, protože je jmenován jako první mezi sedmi jáhny, které apoštolové vybrali s přihlédnutím k potřebám řecky mluvících vdov mezi jeruzalémskými křesťany. Byl horlivým kazatelem, který "činil mezi lidem velké divy a znamení", a byl proto obžalován před židovskou radou jako rouhač.

Když byl předveden před radu, v dlouhém proslovu shrnul dějiny Izraele, které zakončil prohlášením: "Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce. Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili." Poté pohlédl k nebi a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." Byl vyhnán za město a kamenován. Modlil se "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Pak padl na kolena a zvolal: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel. Jeho smrti přihlížel mladík jménem Saul, který se stal zakrátko apoštolem Pavlem.

Svatý Štěpán zemřel v Jeruzalémě asi r.35. Na místě, kde byl ukamenován, severně od Damašské brány, byla v 1. polovině 5. století postavena bazilika.

Stefanos znamená v řečtině "koruna, věnec".


/Kikina/

Zobrazeno 1213×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka