Profesor maffian a vodní skaut

14. 1. 2012 7:14
Rubrika: osobnosti

„Věřil jsem vždy pevně a věřím v prozřetelnost, že Bůh, ať jakkoli představován, vnuká myšlenky naše i řídí osudy,


že žijeme jako organická část v něm nejvnitřnějšími myšlenkami a citovými hnutími podle slov apoštolských 'In eo vivimus, movemur et sumus'.“


Prof. PhDr. František Drtina se narodil 3. října 1861 v  Hněvšíně u Nového Knína na Dobříšsku. Po absolvování akademického gymnázia studoval na pražské univerzitě filozofii a klasickou filologii. Navštěvoval také univerzity v Berlíně, Heidelberku a Paříži a dosáhl hodnosti doktora filozofie.
Styky se zahraničními osobnostmi rozšiřovaly Drtinův rozhled a inspirovaly jej v jeho snahách o reformu školství. Této problematice věnoval většinu svých knih. Z filozofických prací je dominantní jeho "Myšlenkový vývoj evropského lidstva". V etice navazoval na Komenského a Masarykovo pojetí humanity. Humanitu považoval za vrchol mravní dokonalosti a kulturního vývoje; v jejím uskutečňování nacházel základní smysl lidského života. O náboženství soudil, že je rovněž výsledkem lidského snažení o porozumění veškerenstvu. Vzniká z potřeb „lidské cítivosti a vůle“, tj. po rozumu „druhé, mocnější poloviny lidské bytosti“: „Má hlavně původ svůj v úžasu, bázni, vědomí nedostatečnosti, slabosti, závislosti na neznámých silách, jež vsakují se v život lidský.“ Podle Drtiny  jde o výtvor kolektivní (lidový), s výraznou povahou a významem sociálním, vedoucím i k zakládání svébytných společenství. S čímž lze úspěšně polemizovat, neboť neuvažuje podnět Boží a působení Ducha sv. například v podobě liturgie...
Drtina působil na několika pražských gymnáziích, od roku 1891 pak na univerzitě v oboru filozofie, později pedagogiky. V letech 1907 - 1911 byl říšským poslancem za městský okres královehradecký, potom se opět věnoval vědecké a literární činnosti.

V roce 1912 zakládá František Drtina první oddíl vodních skautů při vysokoškolském sportovním klubu, jehož členové vykonali téhož roku první dálkovou plavbu z Českých Budějovic do Prahy na vorech.

Za války byl členem Maffie.

Od vzniku ČSR do roku 1921 byl státním tajemníkem na ministerstvu školství, posléze se znovu vrátil na univerzitu. Špatné zdraví však již ovlivnilo jeho činnost.
14. ledna 1925 zemřel.

Jeho synem byl politik Prokop Drtina.
Drtina byl horlivým šiřitelem univerzitních extenzí a pronášel mnoho přednášek na venkově. Jeho jméno znali odborníci i za hranicemi ČSR. V rodném Hněvšíně navštěvovala Drtinu řada významných osobností doby - např. A. Jirásek, J. Zeyer, J. S. Machar a zejména jeho blízký přítel T. G. Masaryk.

Zdroj:
http://www.chotilsko.cz/prof-frantisek-drtina/d-17579
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Drtina
http://vodni.skauting.cz/historie-vodniho-skautingu.p23.html

Zobrazeno 1170×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka