Čiň pokání a věř evangeliu!

22. 2. 2012 0:00
Rubrika: události | Štítky: tema:postni-doba

Dnešním dnem vstupujeme do doby postní...


Zavedení Popeleční středy se datuje někdy od 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6.neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápany jako postní den.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení viz. kodex kanonického práva kánon 1251.)

Od konce 11.století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (popelec) s formulí: „Pamatuj si, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Popel, symbol smrti a nicotnosti se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí, v našich krajích „kočiček“ – požehnaných v předešlém roce na Květnou neděli. Znamení popelce na čele symbolicky naznačuje stav člověka, který před Bohem vyznává své nepravosti, hříchy a vyjadřuje vůli se vnitřně obrátit.

Pro mnohé lidi je půst často určitým blokem v roku, kdy mají konat dobré skutky, přijímat Boha dennodenně, být příkladem jiným, hledat Boží vůli. Toto by však křesťanovi mělo být přirozené a „samozřejmé“ neustále. 

V postní době jsou osvědčenými prostředky – modlitba, mše svatá, odříkání (nejen v jídle), dobrodiní ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře. Tyto prostředky jsou posílením. Především však jde o obrácení srdce, vnitřní pokání a obnovu, znovunalézání pravé a správné cesty. Bez toho by i vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Doba postní je obzvlášť příhodná pro smíření nejen se sebou samým, ale i bližním. Možná se nás také v tomto období bude více než jindy dotýkat Podobenství o marnotratném synu (Lk 15, 11-32). 

Epištola: 2 Kor, 5,20 – 6,2:
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám se ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!


Zdroje:
http://www.vira.cz/popelecni-streda
http://www.ruzenec.cz/

/Katis/

Zobrazeno 2042×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka