Den vstupu ČR do NATO

12. 3. 2012 0:00
Rubrika: události

 North Atlanty Treaty Organisation (NATO) byla založena 4. 4. 1949. Jde o vojenské seskupení států za účelem obrany demokracie a vlastní bezpečnosti. Dnes  je to 13 let, kdy Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem podepsala smlouvu o vstupu.


Zakládající smlouva O Severoatlantické alianci byla podepsána ve Washingtonu zástupci Belgie, Nizozemsko, Lucemburska, Norska, Dánska, Islandu, Velké Británie, Itálie, Francie, Portugalska, USA a Kanady.  Podle místa podpisu je někdy označována za Washingtonskou smlouvu. Korejská válka podnítila zakládající členy ke vzniku vojenské struktury, která by byla pod dohledem dvou amerických velitelů.

O tři roky byla NATO rozšířena o Řecko a Turecko, v roce 1955 o SRN. Sídlo Aliance bylo do této doby v Paříži. Po roce 1966, kdy Francie, aby si zachovala vojenskou nezávislost na USA, vystoupila z vojenských struktur NATO, se sídlo přesunulo do Bruselu. Přesto Francie nikdy Alianci úplně neopustila. V roce 1982 přistoupilo  Španělsko. Po rozpadu socialistického bloku stále plní bezpečnostně – stabilizační funkci.

Po pádu Berlínské zdi se NATO angažovala ve válce na Balkáně. První vojenské operace proběhly v letech 1992 - 1995 v Bosně a Hercegovině a o čtyři roky později v Jugoslávii. Tyto aktivity posléze vyústily v rozšíření NATO o státy bývalé Varšavské smlouvy – 12. 3. 1999 byla podepsána smlouva o přistoupení s Českou republikou, Polskem a Maďarskem.

Teroristické útoky na WTC 11. září 2001 byly podle zakládací listiny Severoatlantivcké aliance útokem proti všem 19 členským státům NATO.

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“

(Článek 5. Severoatlantické aliance)

V prosinci 2002 byla podepsána mezi NATO A EU smlouva o spolupráci Berlín plus, která opravňuje EU využívat prostředky i kapacity NATO. Od roku 2003 vede Aliance činnost Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly v Afghánistánu, školení bezpečnostních sil v Iráku a účastní se protipirátských operací. O rok později došlo k rozšíření o dalších 7 států – Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. V dubnu 2008 byla zahájená přístupová jednání  s Albánií a Chorvatskem, kteří 1. 4. 2009 rozšířili NATO na stávajících 28 států. Do budoucna bylo členství v Alianci přislíbeno Gruzii a Ukrajině.

Z evropských států, které nejsou v NATO, je to kvůli jejich neutralitě Švýcarsko a Rakousko. Pro Švédsko, Finsko, Irsko, Rusko, Srbsko, Bělorusko a asijskou Arménii není členství v NATO cílem.

Zobrazeno 10520×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka