Panovník Hospodin je moje pomoc

4. 4. 2012 7:48

Dnes je tzv. Škaredá středa.


1.čtení: Iz 50,4-9a
Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole?

Posláním proroka (svědka) je přinést Boží slovo znaveným a pochybujícím. Pradvivě naplní své poslání pouze za předpokladu, že zůstane učedníkem, ochotným den co den naslouchat Božímu hlasu. Nemůže totiž s Božím slovem zacházet, jak se mu zlíbí.
Chci dnes přijmout fakt, že Boží povolání je náročné. A také to, že překážky (utrpení, ) mě nezlomí a nedezorientují jen tehdy, když žiji z toho, že "Pán, Hospodin, mi pomáhá"(lit. překl.)

Evangelium: Mt 26,14-25
Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?" On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka." Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí." Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to nejsem já, Pane?" On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!" Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."

Dnešní evangelium nám ukazuje extrémní póly lidských schopností: svobodu vydat - zradit (propast zrady: Jidáš) a svobodu vydat se - darovat se (vrchol lásky k ostatním: Ježíš) Mezi těmito póly se ve svém každodenním rozhodování pohybuje každý člověk.
Dnešní text nám však také dává millost poznat něco ze svobody Boží. Bůh je tak všemohoucí, že nabízí člověku spásu, aniž by jej k něčemu nutil. Ve svém vtěleném Synu otevřel před všemi lidmi nový, nekonečný obzor svobody: svobody milovat i dát svůj život, abychom jej mohli v plnosti  znovu získat v milující náruči Nejsvětější Trojice.

(podle Georgio Zevini -Lectio Divina, KNA 2002)

K poslechu dnes nabízím píseň od U2
YAHWEH

Vezmi tyto boty 
zastav jejich klapání v slepé uličce smrti
Vezmi tyto boty ať jsou pohodlné
Vezmi toto triko 
Umělý bilý šmejd vyrobený v neznámu 
Vezmi toto triko a vyčisti jej, 
Vezmi tuto duši 
Zanechanou někde v kůži a kostech 
Vezmi tuto duši a rozezpívej ji 

Jahve 
Bolest vždy predchazí zrození ditěte 
Jahve 
Stále čekám na rozednění 

Vezmi tyto ruce 
Uč je co mají nosit 
Vezmi tyto ruce a nezatínej je v pěst 
Vezmi tato ústa 
Vždy připravená kritizovat 
Vezmi tato ústa a polib je 

Jahve 
Bolest vždy předchází zrození ditěte 
Jahve 
Stále čekám na rozednění 

Stále čekám na rozednění,
slunce vychází 

Slunce vychází nad oceánem 
Tahle láska je jako kapka v moři 
Tahle láska je jako kapka v moři 

Jahve 
Bolest vždy předchází zrození ditěte 
Jahve 
Proč je tma před svítáním?

Vezmi toto město 
které by mělo zářit na kopci 
Vezmi toto město, jestli si to přeješ 
To, co nikdo nemůže vlastnit, nikdo nemůže vzít 
Vezmi toto srdce 
Vezmi toto srdce 
Vezmi toto srdce 
A zlom jej


Zobrazeno 2200×

Komentáře

ViZ

Mno - celkem obecně dnes při bohoslužbách lidé bez rozdílu reagovali, že je škaredá středa, i když bylo pěkně :-)
Ale že je i sazometná - na to jsem zapomněl

Nelly15

A proč vlastně škaredá? A sazometná - to se vymetaly saze z komínů?:-)

Nelly15

Aha, staročesky "škaredit" ve smyslu žalovat na Krista... Tak to jo, to už dává logiku..

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka