Rovnováha mezi životem rodiny a pracovním zatížením

15. 5. 2012 0:00
Rubrika: události | Štítky: rodina

"Ensuring work family balance" je téma letošního Mezinárodního dne rodin, který připadá na dnešek.


Z poselství generálního sekretáře OSN:

EN: This year’s International Day of Families highlights the need for work-family balance. The aim is to help workers everywhere provide for their families financially and emotionally, while also contributing to the socio-economic development of their societies.
RU: Цель заключается в том, чтобы помочь трудящимся всего мира оказывать своим семьям финансовую и эмоциональную поддержку и одновременно способствовать социально-экономическому развитию их обществ.
FR: La Journée internationale des familles est placée sous le signe de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ceux qui travaillent, où qu’ils se trouvent dans le monde, ont besoin qu’on les aide à satisfaire les besoins affectifs et matériels de leur famille tout en contribuant au développement socioéconomique de la société dans laquelle ils vivent.


Mezinárodní den rodiny
Mezinárodní den rodiny vznikl v roce 1993, kdy jej vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů, aby zdůraznilo význam, který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Od roku 1994 se připomíná každoročně 15. května. 
Den má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutat k nim pozornost. 15. květen je proto příležitostí pro vlády všech zemí světa, ale i pro občanská sdružení a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce, aby projevili svoji podporu instituci rodiny.

Přečtěte si Chartu práv rodiny předloženou všem lidem, institucím a vládám 22.10.1983.

Rodina je bezesporu základní jednotkou společnosti, klíčovou pro blaho všech jejích členů. Její podoba i funkce se v průběhu staletí měnily a mění se dodnes. Rodina zejména ekonomickou funkci, tedy zajišťovala přežití jejích členů, a manželství - jako její počátek - byla uzavírána zejména podle majetkového klíče. Širší rodina, která často spojovala dvě generace či zahrnovala strýce, tety a jiné příbuzenstvo, se postupně zmenšovala až do podoby nukleární rodiny skládající se pouze z rodičů a jejich dětí. 20. století přineslo instituci rodiny mnoho dalších změn. Transformující se ekonomické, politické i společenské procesy dostávají rodiny v novém tisíciletí pod stále větší tlak. Stoupá počet neúplných rodin a rozvodů, mnozí mladí lidé raději žijí zcela samostatně (fenomén singles) nebo se rozhodnou nevstupovat do manželství - netvoří tedy rodinu v tradičním slova smyslu a žijí takzvaně „na hromádce“.
Současná česká rodina se potýká s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků, kulturně hodnotových proměn a rozporů a vysokých nároků na výchovu dětí a jejich péči. Tyto skutečnosti způsobují ztížení podmínek k jejímu b
ezproblémovému fungování a obtížnější naplňování jejích potřeb. 

Mezi socioekonomické překážky patří zejména finanční nedostupnost bydlení, obtížný vstup na trh práce, vzrůstající náročnost vzdělávání i zaměstnání. Mladí lidé jsou navíc vystaveni i dalším protirodinným tlakům ve společnosti, a to zejména prostřednictvím médií, která vesměs podporují hodnoty individualismu, konzumu a výkonu, a tím vytvářejí společenské klima nepříznivé vůči rodině. Život v manželství je často i mediálně prezentován jako nemoderní forma života bránící rozvoji individuality. Česká rodina sice stále staví na tradičních rodinných hodnotách a převážně inklinuje k tradičnímu uspořádání, na druhé straně ve společnosti, zejména v posledním desetiletí, narůstají tendence k rozvolňování partnerských vztahů a k preferování individuálních zájmů v osobním životě. 
V ČR nejsou doposud soukromé investice rodičů do rodiny a jejich celospolečenský přínos odpovídajícím způsobem oceněny.

http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies/2012.aspx
http://www.rodiny.cz/f/file/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf

Týden pro rodinu

V týdnu okolo 15. května se každoročně v České republice pořádají desítky nejrůznějších akcí pro rodinu. Od zábavných, soutěžních, zážitkových po sportovní, vzdělávací a mnohé další. Tyto akce pořádá Asociace center pro rodinu (ACER), která sdružuje centra pro rodinu a další prorodinné organizace. Důvody pro Týden pro rodinu jsou dva:

1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a přes všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k soužití máme.

2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcí bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

Kdysi před lety oslovili pracovníci Centra pro rodinu žáky na druhém stupni základních škol a požádali je, aby napsaly něco o své rodině. Odpovědi byly většinou úsměvné, někdy ale i vážné. Jedno z nich ovšem bylo naprosto zřejmé. Pro všechny děti byla rodina něčím, co by nevyměnily za nic na světě.

Naše vzájemné vztahy s rodiči a sourozenci jsou někdy vrtkavé, ale vychází najevo, že se máme rádi. /Josef, 12/

Maminka teď na mne nemá takový čas jako předtím, protože vyplňuje daňové přiznání. /Jan, 12/

Přes všechny hádky a nějakou tu facku na mém obličeji je naše rodina pevná a nenechá se jen tak zlomit. /Jiří, 12/

Mottem letošního ročníku Týdne pro rodinu 2012 je „Rodina spojuje generace“.
Všechny rodiny jsou zvány na akce, které probíhají na různých místech ve všech diecézích.
Těšíme se, že si každý vybere něco z pestré nabídky programů a oslaví se svou rodinou její svátek.

Více zde: http://www.tydenprorodinu.cz/

Možná nebude od věci připomenout si pastýřské slovo biskupů, které jste měli slyšet při nedělní bohoslužbě

Zobrazeno 1650×

Komentáře

Nelly15

Ano, ano, člověk když si chce opatřit bydlení, tak se zadluží často až do 60 let. To chce pak velký kus odvahy, zvlášť dnes, když najít práci je na mnoha místech problém... A s tou náročností vzdělávání je to taky fakt. Jaká věda se udělala z obyčejných maturit, to člověk až žasne... A to ještě není ani vysoká škola, atestace apod.
Ale s odvahou a odhodláním si troufám tvrdit, že jde s pomocí Boží mít šťastnou rodinu i v této době...:-)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka