WSPD - Světový den prevence sebevražd

10. 9. 2012 7:15
Rubrika: události

,,Nikdo nevezme do ruky břitvu, aniž by si zároveň nepomyslel, jak snadno by mohl přetnout nit života.“ (G.G. Byron)


Celosvětově počet sebevražd roste. Sebevraždy patří mezi 3 hlavní příčiny vedoucí k úmrtí u lidí ve věku 15 - 45 let u obou pohlaví. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO), za podpory Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd (IASP), vyhlásila den 10. září jako Světový den prevence sebevražd (WSPD).

V průměru téměř 3 000 lidí denně spáchá sebevraždu. Na každou osobu, která dokončí sebevraždu, připadá 20 a více pokusů o ukončení života. WHO a další partneři podporují prevenci sebevražedného chování, následovanou odpovídající léčbou a péčí o lidi, kteří se pokusili o sebevraždu a také zodpovědné informace o sebevraždách v médiích. Je třeba si uvědomit, že prevencí můžeme zabránit zbytečným úmrtím.

V roce 2000 zemřel sebevraždou v průměru 1 000 000 osob, každých 40 sekund jedno úmrtí. Posledních 45 let počet sebevražd roste celosvětově. Sebevraždy nyní patří mezi tři hlavní příčiny vedoucí k úmrtí u lidí ve věku od 15 do 44 let u obou pohlaví. Tato čísla přitom nezahrnují pokusy o sebevraždu. Ačkoliv tradičně bývá největší počet sebevražd mezi staršími muži, poměr mezi mladými lidmi má vzrůstající tendenci také v závislosti na tom, že jsou nyní skupinou s nejvyšším rizikem ve třetině zemí, a to jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se.

Mentální poruchy (částečně deprese nebo předávkování různých látek) se podílejí na sebevraždách ve více než 90-ti procentech, ačkoliv na sebevraždu může mít vliv i celá řada socioekonomických, rodinných a individuálních krizových situací jako je ztráta milované osoby, nezaměstnanost a podobně.

Účinná intervence
Jednou z metod intervence, pokud pomineme potřebu víceoborových přístupů zahrnujících rozdílnou úroveň intervence a aktivit, jsou krizová centra. Existují přesvědčivé důkazy, že prevence a léčba depresí, alkoholismu a závislostí na jiných návykových látkách může redukovat počet sebevražd. Důležitou se jeví intervence na školách zahrnující krizový management, zvyšování sebeúcty, zvládání dovedností a správných rozhodnutí, která jsou představována žákům.

Výzvy a překážky
V některých sociálních skupinách je sebevražda stále tabu a je problém o ní otevřeně diskutovat. Ve skutečnosti jen málo zemí zahrnulo prevenci sebevražd mezi své priority. Je jasné, že intervence v prevenci sebevražd musí vycházet i z jiných institucí než je zdravotní sektor, tj. také ze vzdělávacích institucí, policie, justice, církve, od politiků a médií.

V ČR je zřejmé, že nejvyšší počet sebevražd podle pohlaví a též podle věku je ve skupině mužů ve věku 45-54 let, což by mělo být alarmující.

http://www.verejnezdravi.cz/4/10-zari--Svetovy-den-prevence-sebevrazd_20.aspx
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=135
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/kalendar/?i=233
http://www.who.int/en/

V tento den víc než jindy zkusme pro sebe uvažovat o tématech :
NADĚJE, SMYSL a CÍL ŽIVOTA, pozornost, blíženecká láska.
A buďme nejen dnes pozorní k varovným signálům u sebe i u svých bližních.
Pomoci vám může i tato brožura.

Církev a sebevražda
Sebevražda se příčí přirozenému lidskému sklonu zachovat si svůj život a udržet jej i nadále. Závažně odporuje správné lásce k sobě. Zároveň je to urážka lásky k bližnímu, protože nespravedlivě láme svazky solidarity s rodinným společenstvím, s národní i lidskou společností, vůči nimž máme závazky. Sebevražda je proti lásce k živému Bohu.
Je-li sebevražda spáchána s úmyslem dát příklad, především mladým, pak je i těžkým pohoršením. Úmyslná spolupráce na sebevraždě se příčí mravnímu zákonu. Těžké psychické poruchy, úzkost nebo nadměrný strach ze zkoušky, z utrpení nebo z mučení mohou odpovědnost sebevraha zmenšit.Nad věčnou spásou osob, které se usmrtily, se nemá zoufat. Bůh jim může dát příležitost pro spasitelnou lítost cestami, které zná jen on sám. Za osoby, které si sáhly na život, se církev modlí. (KKC 2281-2283)

Z tohoto je patrný jistý posun morální teologie v hodnocení sebevraždy. Zatímco dříve byl sebevražedný čin chápán jako definitivní odmítnutí Božího milosrdenství a sebevrahům byl odepřen církevní pohřeb, současný pohled bere v úvahu možné okolnosti, které mohly odpovědnost sebevraha zmenšit. Proto nechce posuzovat, jaké důsledky má sebevražda na věčný život toho, kdo si na život sáhl. Spása je Boží záležitostí a my můžeme pouze dotyčného svěřit modlitbou do Božího milosrdenství. Je třeba spíše pozitivně vyzdvihovat hodnotu života jako Božího daru a lidskou zodpovědnost při zacházení s ním.
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=1642

Něco málo více můžete k tématu také zde v článku Sebevražda - někdy přípustná?

Teologické pohledy na sebevraždu v starověkém a středověkém křesťanství  najdete v bakalářské práci Bc. Anny Malenové.Zobrazeno 3385×

Komentáře

Krasnazena

Mám na svém blogu taky příspěvek o sebevraždách. Je nejčtenější na blogu.... Prožila jsem deprese a je to něco tak strašného, že člověk je tou úzkostí úplně ochromen. Antidepresiva zabírají až za 4-6 týdnů a vydržet tuto dobu je šílené. Chápu, že to někdo udělá v takovou chvíli. Přiznám se, že i já jsem stála u okna a zachránilo mě to, že jsem si uvědomila, jak moc by trpěli moji stárnoucí rodiče, můj manžel a mí přátelé. Ale v té chvíli nevidíte ani trošku světla. Myslím, že mě nesly modlitby a Eucharistie, sloužené za mé uzdravení.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka