Anděle Boží, strážce můj!

2. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes zvláštním způsobem myslíme na naše anděly strážné.


Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky církve, která se opírá o mnohé biblické texty (Mt 18,10 nebo Sk 12,15), že každý věřící člověk má svého anděla strážného. Mnozí církevní Otcové jsou toho názoru, že se to nevztahuje jen na lidi věřící, ale také nevěřící a dokonce i jednotlivé národy, obce nebo společenství.

Samostatná liturgická oslava andělů strážných se rozšířila v 15. století ve Španělsku, později ve století 16. v Portugalsku a Rakousku.

Původně byl svátek archandělů (29. září) společným svátkem všech andělů. Na 2. říjen jej stanovil r. 1670 papež Klement X.

Úcta k andělům je ještě starší než úcta ke svatým. Zvláštního významu dosáhla ve středověku, kdy byli andělé jedinými společníky osamocených mnichů a poustevníků.

Anděl strážný nás doprovází na každém našem kroku – nezapomínejme na něho ani my. Jedna z nejkrásnějších modliteb se obrací právě k andělům strážným. Můžeme se ji pomodlit, a to nejen dnes:

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

 

 

/Katulda/

Zobrazeno 2019×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka