Ten, který mluví řečí orla

9. 12. 2012 0:00
Rubrika: svatí

Sv. Jan Didak Cuauhtlatoatzin se 9. 12. 1531 poprvé osobně setkal s Pannou Marií. Dnes slavíme jeho památku.


Jaké poselství nabízí dnes Juan Diego (Jan Didak)?
Především schopnost otevřít se evangeliu, aniž by si člověk na něco hrál, aniž by ztratil svou totožnost...

Cuauhtlatoatzin - Mluvící orel, (přesněji "Ten, který mluví řečí orla") se narodil se kolem roku 1474 v osadě Cuautitlan, 20 km od Mexico City. Od mala se cvičil v sebeovládání a připravoval se bojovat. Absolvoval jakousi vojenský aztécký výcvik.
V dospělosti se oženil s Malintzin (což znamená "Ctihodné pastvisko").
Když mu bylo 50 let, v roce 1524, docházel za do asi 3,5 km vzdálené františkánské misie Tenochtitlan a uvěřil v Ježíše. S manželkou se dal pokřtít. Přijal nové jméno Jan Didak (v místní řeči Juan Diego) a jeho žena Malintzin byla pokřtěna jako Marie Lucie.
V roce 1529 těžce onemocněla a zemřela. Jan Didak se pak přestěhoval ke svému strýci Janovi Bernardinovi do Tolpetlac, odkud měl podstatně blíž do kostela v Tlatelolco. Každou sobotu a neděli se bosý vydával přibližně na tříhodinovou cestu k účasti na mši svaté. V chladných dnech se oblékal do tilmy, pláště utkaného z vláken agáve.

Bylo mu již 57 let, když se jeho život znovu zcela proměnil.
V sobotu 9. 12. 1531 u návrší zvaného Tepeyac uslyšel lahodný nezvyklý zpěv. Uslyšel také hlas, který volal jeho jméno v místním nářečí. Na návrší uviděl velmi krásně oděnou dívku a užasl nad jejím zářivým půvabem.
Představila se mu jako ustavičná Panna a Matka pravého Boha, Původce života, který všechno stvořil a udržuje. Vyslovila toužebné přání, aby v místě, které mu ukázala, byl vystavěn chrám. Protože je laskavou Matkou všech, slíbila, že v něm bude pozorně naslouchat pláči těch, kteří za ní přijdou a v jejich nouzi jim bude prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu. Poslala ho za biskupem Janem de Zumarrága. Biskup ho vyslechl, ale Didakova slova se mu zdála nedůvěryhodná. Vyzval ho, aby přišel ještě jednou, že si zatím jeho přání údajně promyslí. Jan Didak se proto ještě ten den vydal na místo zjevení, aby si Královně nebes postěžoval na svůj neúspěch a poprosil, aby místo něho poslala někoho vhodnějšího. V neděli se vydal za biskupem znovu a ten se ho zbavil tím, že požadoval znamení. Zároveň jej nechal sledovat. Na hoře Didak Matce Boží přednesl biskupův požadavek a ona mu řekla, aby si následující den (pondělí) přišel pro požadované znamení. Didak musel domů, neboť jeho strýc Jan Bernardin byl nemocný. Umírající strýc toužil smířit se s Bohem a chtěl, aby ještě v noci zašel pro kněze. Jan Didak spěchal a místo zjevení chtěl minout. Panna Maria mu však zastoupila cestu. Ukázala mu, že dobře ví, co se děje, a že má moc chránit své služebníky a poskytovat jim pomoc. Zdůraznila, že ho nemá nic odradit a nemusí se znepokojovat ani kvůli strýci. Řekla: „Nezemře na nemoc, kterou trpí, buď ujištěn v srdci, že je již uzdraven.“
Jan jejím slovům uvěřil. Vystoupal na vrchol, kde rostly jen kaktusy a už byl i sníh. Přesto tam natrhal překrásné vonící kastilské růže, které měly posloužit biskupovi jako znamení. Na Janově tilmě zanechala Panna Maria obraz, který se ukázal, když před biskupem Jan Didak vysypal květy na podlahu. Tento obraz je vystaven dodnes k uctívání a je zvaný Pannou Marií Guadalupe. Toto jméno nemá nic společného se španělštinou a je možné je odvodit z aztéckého slova "Coatlaxôpeuh", které znamená „Rozšlápla jsem hada“.
Od dokončení svatyně "Paní nebes" (r. 1533) byl zde Jan Didak kostelníkem a poutníkům vydával svědectví o Matce Ježíšově.
Životní sílu také čerpal z Eucharistie, kterou mohl přijímat třikrát za týden (což tehdy bylo něco mimořádného).
Žil ve stavu hluboké úcty k Panně Marii, v modlitbě a kajícnosti. Prokazoval život ctností víry, naděje a lásky, stejně jako pokoru a poslušnost. O svatyni pečoval do konce života a podle tradice zemřel na konci května r. 1548. Na výroční den jeho setkání s Pannou Marií bylo papežem Janem Pavlem II. stanoveno slavení jeho památky.
Blahořečení proběhlo  6. 5. 1990 a za svatého jej papež prohlásil 31. 7. 2002 v bazilice Panny Marie Guadalupské.

Zdroj: http://catholica.cz/?id=4869
http://web.katolik.cz/feeling/1_6.htm
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20020731_juan-diego_en.html

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka