Pouštní bouře

16. 1. 2013 7:53
Rubrika: události

Co musíme užít k obraně práva a spravedlnosti a k zastání slabšího?


Všichni občané a všichni vládní představitelé mají povinnost zasazovat se o to, aby nedocházelo k válkám. „Dokud bude hrozit nebezpečí války a nebude existovat příslušná mezinárodní autorita vybavená dostatečnými mocenskými prostředky, dotud se nebude moci upřít vládám právo na spravedlivou obranu. (KKC 2308)
Oprávněná obrana osob a společností netvoří výjimku ze zákazu usmrcení nevinného, jež znamená svévolnou vraždu. „Z osobní obrany mohou vzejít dva důsledky, prvním z nich je uchování vlastního života; zatímco druhým je zabití útočníka … Jen první je chtěné, druhé nikoliv. (KKC 2263)
Zákaz zabít člověka neruší právo zneškodnit nespravedlivého útočníka. Oprávněná obrana je závažnou povinností toho, kdo má odpovědnost za život druhého nebo za obecné dobro. (KKC 2321)
******
Vleklý irácko-íránský ozbrojený konflikt, který skončil na sklonku osmdesátých let 20. století, finančně vyčerpal obě soupeřící strany. Existující problémy se irácký vládce Saddám Husajn snažil řešit nátlakem na jednoho z největších iráckých věřitelů – sousední Kuvajt, zemi, která pohádkově zbohatla díky obrovským zásobám ropy. Spor vyvrcholil 2. srpna 1990, kdy skvěle vycvičené irácké elitní jednotky vtrhly do Kuvajtu a po kratičkém odporu ho obsadily. OSN Irák okamžitě vyzvala ke stažení vojsk. Saddám Husajn nesouhlasil ani se zprostředkováním ze strany dalších arabských zemí, čímž některé představitele těchto států hluboce urazil. Rezoluce ostře kritizující irácký postup procházely v OSN hlasy všech pěti stálých členů Rady bezpečnosti bez vetování. USA ve spojení se Saúdskou Arábií, která se Husajnovým nástupem cítila existenčně ohrožená, přistoupily nejprve k operaci Pouštní štít, která měla spíše obranný charakter. Zároveň se však začalo stále více hovořit o rozhodném vojenském vystoupení široké koalice vedené Spojenými státy, které by mělo mandát k zásahu od OSN. Na podzim 1990 se toto uskupení celkem 28 států skutečně zformovalo, a tak 16. ledna 1991 (i za účasti československé protichemické jednotky) byla zahájena mohutná operace známá pod názvem Pouštní bouře. 

Prvním cílem byly nepřátelské radarové a protiletecké systémy. Iráčané nesměli „vidět“ útočící letadla, jinak hrozily velké ztráty. 17. ledna v 2:38 zaútočily vrtulníky APACHE na radary včasného varování v jižním Iráku. Přesně v hodinu H (3:00) „neviditelné“ bombardéry F-117A Nighthawk vypustily první laserem naváděné bomby na telekomunikační centrum v Bagdádu. 3:03 zaútočily řízené střely Tomahawk z válečných lodí v Perském zálivu a Rudém moři.

Letectvo také hrálo během celého válečného tažení zásadní roli. Saddám Husajn své elitní jednotky z Kuvajtu  stáhl, když předtím zapálil četné ropné vrty a část ropy nechal vypustit do moře. Soustředil se pak na brutální potlačení šíitského povstání v samotném Iráku. Koalice (s odstupem je třeba říci - bohužel) neusilovala o jeho přímé svržení, protože k vstupu do samotného Iráku neměla mandát od OSN. Na irácký režim ale byly uvaleny rozsáhlé ekonomické sankce. I s těmi se však Husajnův režim dokázal vyrovnat.

Na straně spojenců se udává kolem 400 mrtvých a necelých 1000 zraněných. Odhady iráckých ztrát se velmi rozcházejí. Nejmenší odhady jsou 1500 obětí, největší uvádějí až 200 000 obětí, nejčastěji se uvádí 25 000 - 75 000 obětí mezi vojáky a několik tisíc mezi civilním obyvatelstvem. Některé odhady uvádějí až 35 000 civilních obětí. Do spojeneckého zajetí padlo na 71 000 příslušníků irácké armády.  

Naše účast v Perském zálivu

Z celkového počtu osob účastnících se operací Pouštní štít a Pouštní bouře představovali vojáci z povolání 56 %, zbytek tvořili vojáci základní služby, kteří se v okamžiku nasazení stali vojáky v další službě. Federální shromáždění ČSFR vyslovilo souhlas s Dohodou mezi vládou ČSFR a Kuvajtem o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území Kuvajtu. 18. 1. 1991 přišel o život četař Petr Šimonka při nesprávné manipulaci se zbraní v době vyhlášení poplachu.

Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1991/539-probehla-operace-poustni-boure/
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Z%C3%A1livu 
h
ttp://www.mise.army.cz/scripts/detail.php?id=3691

 

Zobrazeno 1476×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka